אודות בית הספר

ביה”ס לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל הוקם בשנת 1995. מחוזות ילדותם ומגורי המשפחות של התלמידים והמורים שלנו משתרעים על פני הארץ כולה – מדן ועד אילת, מהירדן ועד לים, ואף מעבר לים. שנות ה-90, שנות הקמתו וביסוסו של בית הספר, הצטיינו בעליה מאסיבית מחבר העמים ומאתיופיה וביה”ס נהנה מהצטרפות של סטודנטים ומורים מעלייה זו לצד עולים מאירופה, אמריקה הלטינית, וצפון אמריקה. העולים הצטרפו לסטודנטים ומורים ילידי הארץ, מהכפר ומהעיר, דוברי עברית וערבית, דתיים וחילוניים, בעלי דעות ותפיסות עולם שונות ומגוונות.

 

מגוון אנושי זה משקף את תפיסת עולמנו לפיה אנחנו מטפחים קהילה פלורליסטית, סובלנית ופתוחה לזולת, המאפשרת שיח פורה בין בעלי אמונות ואורחות חיים שונות אלה מאלה, מתוך כבוד הדדי והקשבה מלאה. הגיוון האנושי הרב משפיע על בחירת הנושאים שעומדים לדיון, התכנים שמעסיקים את התלמידים והמורים, וערכיהם. מתוך כך, אנחנו מדגישים עיסוק בארכיטקטורה בת קיימא, הבאה לידי ביטוי במכלול המקומי, האזורי והגלובלי כאחד, עם דגש על נושאים כגון: אקולוגיה ושימור אנרגיה, טכנולוגיות בנייה מתקדמות, עירוניות קונטקסטואלית, שימור ושיקום מרקמים היסטוריים, ועל עיצוב אדריכלי בן זמננו המושתת על העבר ועם מבט מפוכח ואחראי אל העתיד. בית הספר מנהיג גם, בנוסף לתכנית הלימודים הסדירה, פעילות אקסקוליקולארית עשירה ובה הרצאות אורח של מרצים מובילים בתחומם מהארץ ומחו”ל, סמינרים נוסעים כל קיץ למקומות שונים בארץ ובעולם, תכנית חילופי סטודנטים וקשרי שיתוף פעולה בינלאומיים נרחבים עם מוסדות אקדמיים מקבילים בעולם, ותערוכות בוגרים במרכזי ערים בארץ.

בית הספר מחויב להכשרה ולטיפוח של תלמידיו ומוריו להצטיינות, למקצוענות, ולראיה רחבת אופקים, תוך קידומם לאור קריטריונים ברורים של מיון, בחינה ובחירה והוא מעודד התקדמות מקצועית זו. בוגרי בית הספר מוכשרים להיות אנשים יצירתיים בעלי מחשבה עצמאית ויכולת לעבודת צוות כאחד, מקצוענים הרוחשים כבוד למקצוע, שולטים ברזיו, בעלי רגישות ואחריות חברתית וסביבתית, חדורי תחושת שליחות, מעורבים, משפיעים ומקדמים סביבת חיים איכותית.

 

בית הספר לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל העמיד עד היום בוגרים רבים, תוך הצבת תנאים ביקורתיים במיוחד למתן תואר בוגר בארכיטקטורה, וזאת בכדי להבטיח איכות מקסימאלית לבוגריו, אשר משתלבים בהצלחה רבה בכל תחומי הדיסציפלינה האדריכלית ומייצגים את ביה”ס בכבוד בפרקטיקה ובאקדמיה.

 

מייסדו של בית הספר, פרופ’ יוסף שבייד כיהן כראש ביה”ס במשך שש שנים וראה בביה”ס לארכיטקטורה באריאל מעין “חזרה למקורות” מבחינה היסטורית ומבחינה מקצועית. פרופ’ סעדיה מנדל כיהן אחריו בתפקיד במשך שלוש שנים וראה בסביבת ביה”ס מקום המאפשר התייחסות למרקמים היסטוריים ושמירה על איכות הסביבה. אחריו עמד בראשות בית הספר במשך ארבע שנים פרופ’ דוד קאסוטו שפעל לקידום מערך ההוראה. פרופ’ בני ראובן לוי כיהן אחריו כראש ביה”ס במשך שבע שנים והוא הנהיג את בית הספר להיות מוסד מוביל בתחומו בישראל, אשר מבוסס על ערכי יסוד של אתיקה, אקולוגיה, מקצוענות, סולידריות ויופי פנימי וחיצוני גם יחד. אחריו שימש בתפקיד במשך שלוש שנים פרופ’ גלעד דובשני שהדגיש את המקומיות בעשיה האדריכלית. בשנת 2018 פרופ’ בני ראובן לוי חזר לכהן בתפקיד והוא שם למטרה את קידום ביה”ס לקראת אתגרים נוספים, המושתתים על ערכי היסוד של ביה”ס בחיי היום-יום וכתשתית לעשייה אדריכלית בעלת משמעות ערכית, איכותית ורלוונטית, לטובת החברה והסביבה בישראל ובכלל, בהתאם לצרכים ולערכים הנדרשים מהארכיטקט במאה ה-21.