ספר טלפונים

בית הספר לארכיטקטורה

פרופ' אדר' בני ראובן לוי | ראש בית הספר לארכיטקטורה

טלפון נייד לחצו להצגה

גב' קרן גולן | רכזת סטודנטים בכירה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' מיכל דה סילבה | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' אלה סידורנקו | מזכירה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

מר אוריאל מצויינים | אחראי סדנת אדריכלות

טלפון נייד לחצו להצגה
טלפון קוי לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

אדר' יעל דניאלי- להב | סגל בכיר

פרופ' ארכ' גלעד דובשני | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' אדר' דוד קאסוטו | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
טלפון קוי לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' רון נברו | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' אדריכל ארנן קסקין | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אדר' אהרון פוקס | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר מיכל משה | סגל בכיר

ד"ר אדר' גלעד שבייד | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר רות דורות | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אדר' עדנה לנגנטל | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

אדר' נתי רותם | סגל בכיר

אדר' אודי מנדלסון | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

אדר' דנה שמר-אוברזון | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

אדר' אסדרבן סרג'יו | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

אדר' דוד אהרוני | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

אדר' דניאל אזרד | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

אדר' יהושע טל-לוי | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

אדר' יואב לניר | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

אדר' יורם גינצבורג | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

אדר' איציק אלחדיף | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

אדר' מיכאל רונה | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

אדר' משה בלסיאנו | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

אדר' מתיתיהו אבשלומוב | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

אדר' עודד גלרון | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

אדר' נוף שלומיק זאבי | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה

אדר' רוני פליישר | סגל בכיר

| פקס

טלפון נייד לחצו להצגה