ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
בית הספר לארכיטקטורה
פרופ' אדר' בני ראובן לויראש בית הספר לארכיטקטורה 42...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' קרן גולן רכזת סטודנטים בכירה 80...03-9לחץ להצגהkerengo@....ilלחץ להצגה
גב' מיכל דה סילבהרכזת סטודנטיםmichalds@...c.ilלחץ להצגה
גב' אלה סידורנקומזכירה 42...03-90לחץ להצגהallas@...lלחץ להצגה
מר אוריאל מצוייניםאחראי סדנת אדריכלות 77...074-72לחץ להצגה
46...054-77לחץ להצגה
uriel@...lלחץ להצגה
אדר' יעל דניאלי- להבסגל בכירלחץ להצגה
פרופ' אדר' דוד קאסוטוסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגה
05...054-77לחץ להצגה
cassud@...ilלחץ להצגה
פרופ' ארכ' גלעד דובשניסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהgiladd@...ilלחץ להצגה
פרופ' רון נברוסגל בכיר 32...03-90לחץ להצגהnabarro@....ilלחץ להצגה
פרופ' אדריכל ארנן קסקיןסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהcasakin@....ilלחץ להצגה
ד"ר אדר' עדנה לנגנטלסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהe.langenthal@...el.ac.ilלחץ להצגה
ד"ר רות דורותסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהsf_moshed@...ac.ilלחץ להצגה
ד"ר מיכל משהסגל בכירלחץ להצגה
ד"ר אדר' גלעד שביידסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהgschweid@...o.ilלחץ להצגה
ד"ר אדר' אהרון פוקססגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהronhaifauni@...l.ac.ilלחץ להצגה
אדר' אודי מנדלסוןסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהudi.mendelso...ail.comלחץ להצגה
אדר' נתי רותםסגל בכירלחץ להצגה
אדר' דנה שמר-אוברזוןסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהdanaoberson@netvi...ision.net.ilלחץ להצגה
אדר' אסדרבן סרג'יוסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהoffice.as....comלחץ להצגה
אדר' דוד אהרוניסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהdavidah@....ilלחץ להצגה
אדר' דניאל אזרדסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהdanielaz@s...co.ilלחץ להצגה
אדר' יהושע טל-לויסגל בכיר 15...03-90לחץ להצגהY_l_v@netvi...net.ilלחץ להצגה
אדר' יואב לנירסגל בכיר 12...03-90לחץ להצגהylani...לחץ להצגה
אדר' יורם גינצבורגסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהGinzburg-arch...2.net.ilלחץ להצגה
אדר' איציק אלחדיףסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהelgal100@netvi...on.net.ilלחץ להצגה
אדר' מיכאל רונהסגל בכיר 12...03-90לחץ להצגהmichael@c...o.ilלחץ להצגה
אדר' משה בלסיאנוסגל בכיר 12...03-90לחץ להצגהbalasian@z...et.ilלחץ להצגה
אדר' מתיתיהו אבשלומובסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהmattia@...ilלחץ להצגה
אדר' עודד גלרוןסגל בכיר 12...03-90לחץ להצגהgalronarc....comלחץ להצגה
אדר' נוף שלומיק זאביסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
אדר' רוני פליישרסגל בכירלחץ להצגה
פקס 29...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה