פירוט הליך המיון

 1. עבודת בית תישלח אליך ביום ג’ בתאריך- 11.8.2020, בשעה 10:00 למייל האישי שציינת במעמד הרישום.
  *** עליך להציג את העבודה במעמד הריאיון ***
 2. יום ראיון מקוון מול ועדת קבלה – יתקיים דרך ה- ZOOM ביום א’ בתאריך- 16.8.2020, זמן משוער: 09:00-14:00.
  • במעמד הראיון יש להצטייד בתעודה מזהה.
  • שעת הראיון המדוייקת תישלח במייל האישי סמוך ליום הראיונות.
  • כל מועמד יעבור שני ראיונות באותו יום: כל ראיון ייערך כרבע שעה.
  • מזכירות ביה”ס תעדכן את המועמד אם סיים את הליך הראיונות או אם יידרש לראיון שלישי שיתקיים באותו יום.
  • מועמד שיאחר או לא יתייצב לראיון או שלא יציג את עבודת הבית, יופסק הליך קבלתו.

 

עלות הליך המיון: 150 ₪

ניתן לשלם את הסכום באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

 1. אתר האוניברסיטה – דרך לשונית “כניסה למועמדים” > “מעקב אחר מצב הרשמתך” > הקשת ת”ז > “רישום לבחינות כניסה”.
 2. מדור שכר לימוד – בטלפון: 03-9066200
  • נא לשלם לכל המאוחר עד ה- 9.8.2020
  • עבודת הבית תישלח במייל רק למי שהסדיר את תשלום הליך המיון.