תנאי קבלה בארכיטקטורה- תשפ”א

הציון לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב, המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי.

סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי”ר/ אמיר”ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.

עמידה במבחן הסיווג מבטלת את ההכרח לעמוד בממוצע הבגרות ו/או הפסיכומטרי הנדרש לבית הספר.

עלות מבחן מיון הינה 150 ₪. התשלום יתבצע רק לאחר קבלת מכתב זימון למבחן מיון מטעם מדור רישום וקבלה.

מועדי מבדקי התאמה:

מועדי מבדקי התאמה

 מועד

שליחת עבודת בית

יום ראיונות

 ביצוע

מועד א’

19.05.2020

24.05.2020

√    בוצע

מועד ב’

11.08.2020

16.08.2020

 

עקב משבר הקורונה והנחיות משרדי הממשלה, מבדקי ההתאמה ייערכו השנה בפורמט שונה.

להלן פירוט הליך המיון:

 1. עבודת בית תישלח אליך ביום ג’ בתאריך- 11.08.2020, בשעה 10:00 למייל האישי שציינת במעמד הרישום.

*** עליך להציג את העבודה במעמד הריאיון ***

 1. יום ראיון מקוון מול ועדת קבלהיתקיים דרך ה- ZOOM ביום א’ בתאריך16.08.2020, זמן משוער: 09:00-14:00.
 • במעמד הראיון יש להצטייד בתעודה מזהה.
 • שעת הראיון המדויקת תישלח במייל האישי סמוך ליום הראיונות.
 • כל מועמד יעבור שני ראיונות באותו יום: כל ראיון ייערך כרבע שעה.
 • מזכירות ביה”ס תעדכן את המועמד אם סיים את הליך הראיונות או אם יידרש לראיון שלישי שיתקיים באותו יום.
 • מועמד שיאחר או לא יתייצב לראיון או שלא יציג את עבודת הבית, יופסק הליך קבלתו.

עלות הליך המיון: 150 ₪. ניתן לשלם את הסכום באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

 1. אתר האוניברסיטה-דרך לשונית “כניסה למועמדים”> “מעקב אחר מצב הרשמתך”> הקשת ת”ז> “רישום לבחינות כניסה”
 2. מדור שכר לימוד– בטלפון: 03-9066200
 • נא לשלם לכל המאוחר עד ה- 09.08.2020.
 • עבודת הבית תישלח במייל רק למי שהסדיר את תשלום הליך המיון.

יש להירשם עד שבוע לפני הבחינה.

המועמדים יכולים לבחור מראש באיזה משני המועדים הם מעדיפים להיבחן – מומלץ להיבחן במועד הראשון. 

מועמדים הנרשמים מינואר עד אפריל- יזומנו אוטומאטית למועד הראשון.

מועמדים שירשמו לאחר המועד הראשון יזומנו למבחן במועד השני.  

אפשרויות קבלה

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

קבלה על סמך בגרות

**85

מבחן מיון + ראיון אישי

4 יח”ל באנגלית

סיווג רמה באנגלית

קבלה על סמך ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

מבחן מיון+ ראיון אישי

4 יח”ל באנגלית

סיווג רמה באנגלית

85

580*

573

בעלי בגרות חו”ל

פסיכומטרי 580

שווה ערך בגרות ממשרד החינוך

מבחן יע”ל בציון 105 לפחות

מבחן מיון + ראיון אישי

בוגרי תואר ראשון

ממוצע 75

חובת זכאות לתעודת בגרות.

מבחן מיון + ראיון אישי

קבלה חריגה– המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה, במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל”ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.

*בשל דחיית מועד פסיכומטרי אפריל ניתן יהיה בשלב זה להגיש מועמדות עם ממוצע בגרות בלבד.

** עקב דחית הפסיכומטרי מועד אפריל ניתן לזמן למבחני מיון מועמדים עם ממוצע בגרות 85 ומעלה ללא דרישת פסיכומטרי.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.

close up view of businessman typing on laptop indoors
רישום ללימודים