תנאי קבלה בארכיטקטורה- תשפ”א

הציון לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב, המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי.

סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי”ר/ אמיר”ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.

עמידה בציון זה מבטלת את ההכרח לעמוד בממוצע הבגרות ו/או הפסיכומטרי הנדרש למחלקה.

עלות מבחן מיון הינה 150 ₪. התשלום יתבצע רק לאחר קבלת מכתב זימון למבחן מיון מטעם מדור רישום וקבלה.

  • מועד א’- מבחני מיון (יש להירשם עד שבוע לפני הבחינה)

   מבחני מיון יתקיימו בתאריך 22.03.2020 יום ראשון בשעה 10:00 

   ראיונות למחלקה יתקיימו בתאריך 29.03.2020 יום ראשון, החל מהשעה 9:30

מועמדים יקרים,

עקב הנחיות משרד הבריאות, מבחני המיון והראיונות של מועד א’ ללימודי ארכיטקטורה ידחו למועד אחר. מועד חלופי יקבע בהמשך.

  • מועד ב’- מבחני מיון (יש להירשם עד שבוע לפני הבחינה)

   מבחני מיון יתקיימו בתאריך 16.08.2020, יום ראשון בשעה 10:00

   ראיונות למחלקה יתקיימו בתאריך 23.08.2020, יום ראשון החל מהשעה 9:30

    

המועמדים יכולים לבחור מראש באיזה משני המועדים הם מעדיפים להיבחן – מומלץ להיבחן במועד הראשון. 

מועמדים הנרשמים מינואר עד אפריל- יזומנו אוטומאטית למועד הראשון.

מועמדים שירשמו לאחר המועד הראשון יזומנו למבחן במועד השני.  

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

קבלה על סמך בגרות

95

מבחן מיון + ראיון אישי

4 יח”ל באנגלית

סיווג רמה באנגלית

קבלה על סמך ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

מבחן מיון+ ראיון אישי

4 יח”ל באנגלית

סיווג רמה באנגלית

85

580

573

בעלי בגרות חו”ל

פסיכומטרי 580

שווה ערך בגרות ממשרד החינוך

מבחן יע”ל בציון 105 לפחות

מבחן מיון + ראיון אישי

בוגרי תואר ראשון

ממוצע 75

מבחן מיון + ראיון אישי

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.

close up view of businessman typing on laptop indoors
רישום ללימודים