תכניות לימודים – בית הספר לארכיטקטורה

מבנה התואר הראשון בביה”ס לארכיטקטורה, מורכב מ- 230 נ”ז.

הסטודנטים ידרשו להירשם לקורסי חובה כוללים בשיעור של 200 נ”ז, קורסי בחירה בשיעור של 18 נ”ז וקורסי מורשת בשיעור של 12 נ”ז.

נקודות זכות

קורסים

200

קורסי חובה

18

קורסי בחירה

12

קורסי מורשת

230

סה”כ נ”ז

סמסטרשם קורסשעותנקודות זכות
סמסטר אסטודיו בתכנון ארכיטקטוני 1-מבוא א’106
סמסטר אעיצוב בסיסי א’43
סמסטר אהנדסה תיאורית והבעה גראפית 165
סמסטר אתרגול הנדסה תיאורית והבעה גראפית120
סמסטר אסטודיו טכנולוגי 133
סמסטר אמתמטיקה לארכיטקטים33
סמסטר אתרגול במתמטיקה לארכיטקטים10
סמסטר אפיזיקה לארכיטקטים 133
סמסטר אתרגול פיזיקה לארכיטקטים 110
סמסטר אמבוא לתולדות האומנות43
סמסטר ארישום חופשי35
סמסטר אשרטוט אדרכלי22
סמסטר בסטודיו בתכנון ארכיטקטוני 2-מבוא ב’106
סמסטר בעיצוב בסיסי ב’43
סמסטר בהנדסה תיאורית והבעה גראפית 245
סמסטר בתרגול הנדסה תיאורית והבעה גראפית  220
סמסטר בסטודיו טכנולוגי 233
סמסטר באדריכלות המאה ה-20 בעולם22
סמסטר במבוא לתולדות התרבות33
סמסטר בפיזיקה לארכיטקטים 223
סמסטר בתרגול פיזיקה לארכיטקטים 210
סמסטר במבוא לתולדות האומנות43
סמסטר ברישום חופשי35
∑ = 80 ∑ = 66

סמסטרשם קורסשעותנקודות זכות
סמסטר אסטודיו בתכנון ארכיטקטוני 3106
סמסטר אעיצוב אדריכלי22
סמסטר אתולדות הארכיטקטורה הזמן העתיק33
סמסטר אטכנולוגיית בניין22
סמסטר אפרטי בניין עיצוב וטכנולוגיה22
סמסטר אשרטוט במחשב54
סמסטר אמבוא לבקרת הסביבה22
סמסטר אמבוא למדעי החברה22
סמסטר אחומרי בניין22
סמסטר אמבוא לאומנות מודרנית43
סמסטר בסטודיו בתכנון ארכיטקטוני 4106
סמסטר בתורת המבנה 133
סמסטר בתורת המבנה 1 תרגול10
סמסטר במבוא לעיצוב ותכנון אורבאני43
סמסטר בעיצוב אדריכלי מתקדם22
סמסטר בסטודיו טכנולוגי 333
סמסטר במבוא לאומנות מודרנית43
∑ = 61 ∑ = 48

סמסטרשם קורסשעותנקודות זכות
סמסטר אסטודיו בתכנון ארכיטקטוני 5106
סמסטר אסטודיו טכנולוגי 433
סמסטר אמבוא לאדריכלות נוף43
סמסטר אאדריכלות אקולוגית22
סמסטר אשרותי בניין א’22
סמסטר אאנגלית לארכיטקטים43
סמסטר אהתכנון העירוני תאוריה ופרקטיקה22
סמסטר בסטודיו תמאטי 1106
סמסטר במבוא לאדריכלות פנים43
סמסטר בסטודיו טכנולוגי  533
סמסטר בתולדות הארכיטקטורה ימי הביניים22
סמסטר בשרותי בניין ב’22
סמסטר בתורת המבנה 244
סמסטר בתורת המבנה 2 תרגול10
∑ = 53 ∑ = 41

סמסטרשם קורסשעותנקודות זכות
סמסטר אסטודיו בתכנון ארכיטקטוני 6106
סמסטר אטכנולוגיית בניה מתקדמות22
סמסטר אאקוסטיקה22
סמסטר אסטודיו טכנולוגי 633
סמסטר אדיני התכנון והבנייה לאדריכלים33
סמסטר אסמינר גמר א’43
סמסטר אתולדות הארכיטקטורה רנסנס וברוק33
סמסטר בסטודיו תמאטי 2106
סמסטר בתכן מבנים לאדריכלים44
סמסטר בתרגול בתכן מבנים לאדריכלים10
סמסטר במבוא לשימור אדריכלי33
סמסטר בתקנות ותקני בנייה לאדריכלים22
סמסטר בסמינר גמר ב’43
∑ = 51 ∑ = 40

סמסטרשם קורסשעותנקודות זכות
סמסטר אפרויקט גמר א’106
סמסטר אסוגיות בשיקום ושימור אדריכלי ועירוני22
סמסטר בפרויקט גמר ב’106
סמסטר בתולדות הארכיטקטורה בנייה ערבית ומוסלמית22
סמסטר באדריכלות המאה ה-20 בישראל22
∑ = 26 ∑ = 18

סמסטרשם קורסשעותנקודות זכות
תאורה22
אות ,תיבה שם- על מערכת יחסים בין שפה למרחב בפילוסיה היהודית22
סוגיות בעיצוב עירוני22
גרפיקה ממוחשבת – תקשורת חזותית דיגיטלית (אוטוקד)32
מאור כשדים לעיר הגלובלית: התפתחות העיור בתרבות המערב44
רוויט32
ארכיטקטורה, אמנות ותרבות בערי העולם44
צעדים בעיר תכנון, טיול ותפיסה של סביבה בנויה33
אדריכלות נוף וטבע עירוני22
∑ = 25 ∑ = 23