תכניות לימודים – בית הספר לארכיטקטורה

מבנה התואר הראשון בביה”ס לארכיטקטורה, מורכב מ- 230 נ”ז.

הסטודנטים ידרשו להירשם לקורסי חובה כוללים בשיעור של 200 נ”ז, קורסי בחירה בשיעור של 18 נ”ז וקורסי מורשת בשיעור של 12 נ”ז.

נקודות זכות

קורסים

200

קורסי חובה

18

קורסי בחירה

12

קורסי מורשת

230

סה”כ נ”ז

סמסטר שם קורס שעות נקודות זכות
סמסטר א סטודיו בתכנון ארכיטקטוני 1-מבוא א’ 10 6
סמסטר א עיצוב בסיסי א’ 4 3
סמסטר א הנדסה תיאורית והבעה גראפית 1 6 5
סמסטר א תרגול הנדסה תיאורית והבעה גראפית1 2 0
סמסטר א סטודיו טכנולוגי 1 3 3
סמסטר א מתמטיקה לארכיטקטים 3 3
סמסטר א תרגול במתמטיקה לארכיטקטים 1 0
סמסטר א פיזיקה לארכיטקטים 1 3 3
סמסטר א תרגול פיזיקה לארכיטקטים 1 1 0
סמסטר א מבוא לתולדות האומנות 4 3
סמסטר א רישום חופשי 3 5
סמסטר א שרטוט אדרכלי 2 2
סמסטר ב סטודיו בתכנון ארכיטקטוני 2-מבוא ב’ 10 6
סמסטר ב עיצוב בסיסי ב’ 4 3
סמסטר ב הנדסה תיאורית והבעה גראפית 2 4 5
סמסטר ב תרגול הנדסה תיאורית והבעה גראפית  2 2 0
סמסטר ב סטודיו טכנולוגי 2 3 3
סמסטר ב אדריכלות המאה ה-20 בעולם 2 2
סמסטר ב מבוא לתולדות התרבות 3 3
סמסטר ב פיזיקה לארכיטקטים 2 2 3
סמסטר ב תרגול פיזיקה לארכיטקטים 2 1 0
סמסטר ב מבוא לתולדות האומנות 4 3
סמסטר ב רישום חופשי 3 5
∑ = 80 ∑ = 66

סמסטר שם קורס שעות נקודות זכות
סמסטר א סטודיו בתכנון ארכיטקטוני 3 10 6
סמסטר א עיצוב אדריכלי 2 2
סמסטר א תולדות הארכיטקטורה הזמן העתיק 3 3
סמסטר א טכנולוגיית בניין 2 2
סמסטר א פרטי בניין עיצוב וטכנולוגיה 2 2
סמסטר א שרטוט במחשב 5 4
סמסטר א מבוא לבקרת הסביבה 2 2
סמסטר א מבוא למדעי החברה 2 2
סמסטר א חומרי בניין 2 2
סמסטר א מבוא לאומנות מודרנית 4 3
סמסטר ב סטודיו בתכנון ארכיטקטוני 4 10 6
סמסטר ב תורת המבנה 1 3 3
סמסטר ב תורת המבנה 1 תרגול 1 0
סמסטר ב מבוא לעיצוב ותכנון אורבאני 4 3
סמסטר ב עיצוב אדריכלי מתקדם 2 2
סמסטר ב סטודיו טכנולוגי 3 3 3
סמסטר ב מבוא לאומנות מודרנית 4 3
∑ = 61 ∑ = 48

סמסטר שם קורס שעות נקודות זכות
סמסטר א סטודיו בתכנון ארכיטקטוני 5 10 6
סמסטר א סטודיו טכנולוגי 4 3 3
סמסטר א מבוא לאדריכלות נוף 4 3
סמסטר א אדריכלות אקולוגית 2 2
סמסטר א שרותי בניין א’ 2 2
סמסטר א אנגלית לארכיטקטים 4 3
סמסטר א התכנון העירוני תאוריה ופרקטיקה 2 2
סמסטר ב סטודיו תמאטי 1 10 6
סמסטר ב מבוא לאדריכלות פנים 4 3
סמסטר ב סטודיו טכנולוגי  5 3 3
סמסטר ב תולדות הארכיטקטורה ימי הביניים 2 2
סמסטר ב שרותי בניין ב’ 2 2
סמסטר ב תורת המבנה 2 4 4
סמסטר ב תורת המבנה 2 תרגול 1 0
∑ = 53 ∑ = 41

סמסטר שם קורס שעות נקודות זכות
סמסטר א סטודיו בתכנון ארכיטקטוני 6 10 6
סמסטר א טכנולוגיית בניה מתקדמות 2 2
סמסטר א אקוסטיקה 2 2
סמסטר א סטודיו טכנולוגי 6 3 3
סמסטר א דיני התכנון והבנייה לאדריכלים 3 3
סמסטר א סמינר גמר א’ 4 3
סמסטר א תולדות הארכיטקטורה רנסנס וברוק 3 3
סמסטר ב סטודיו תמאטי 2 10 6
סמסטר ב תכן מבנים לאדריכלים 4 4
סמסטר ב תרגול בתכן מבנים לאדריכלים 1 0
סמסטר ב מבוא לשימור אדריכלי 3 3
סמסטר ב תקנות ותקני בנייה לאדריכלים 2 2
סמסטר ב סמינר גמר ב’ 4 3
∑ = 51 ∑ = 40

סמסטר שם קורס שעות נקודות זכות
סמסטר א פרויקט גמר א’ 10 6
סמסטר א סוגיות בשיקום ושימור אדריכלי ועירוני 2 2
סמסטר ב פרויקט גמר ב’ 10 6
סמסטר ב תולדות הארכיטקטורה בנייה ערבית ומוסלמית 2 2
סמסטר ב אדריכלות המאה ה-20 בישראל 2 2
∑ = 26 ∑ = 18

סמסטר שם קורס שעות נקודות זכות
תאורה 2 2
אות ,תיבה שם- על מערכת יחסים בין שפה למרחב בפילוסיה היהודית 2 2
סוגיות בעיצוב עירוני 2 2
גרפיקה ממוחשבת – תקשורת חזותית דיגיטלית (אוטוקד) 3 2
מאור כשדים לעיר הגלובלית: התפתחות העיור בתרבות המערב 4 4
רוויט 3 2
ארכיטקטורה, אמנות ותרבות בערי העולם 4 4
צעדים בעיר תכנון, טיול ותפיסה של סביבה בנויה 3 3
אדריכלות נוף וטבע עירוני 2 2
∑ = 25 ∑ = 23