Architext

ארכיטקסט

בית הספר לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל בשומרון

 בית הספר לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל בשומרון מוציא לאור אחת לשנה את כתב העת 'ארכיטקסט', כתב עת דו־לשוני (עברית ואנגלית) בתחום הארכיטקטורה. למעשה, זהו כתב העת האקדמי השפיט היחיד בתחום זה היוצא לאור ביוזמת בית ספר לארכיטקטורה בישראל. נושאי  לעיתים יש להם תמה משותפת ולעיתים לא. בכל גיליון כשישה מאמרים, וכן – הגיליונות משתנים מוצגים בו כמה פרויקטים נבחרים של תלמידי בית הספר .

יוזמת בית הספר לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל להוצאת כתב העת התגבשה מתוך צורך אמיתי להרחיב את הדיון התיאורטי והאקדמי, כחלק בלתי נפרד מן העשייה הארכיטקטונית, על ידי הקמת במה 'חיה' ליצירה ולדיאלוג של ציבור כותבים מתוך בית הספר ומחוץ לו. במאמרי כתב העת מועלים הקשרים מורכבים הדנים במרחב הציבורי ובמרחב התרבותי, במרחב המקומי ובמרחב הגלובלי, והוא מהווה הזדמנות לכותבים להביא לידי ביטוי את מחשבותיהם ומחקריהם הניסיוניים בארכיטקטורה, הן בתיאוריה הן במעשה.