אספקה והתקנה של מערכת אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים לאוניברסיטת אריאל בשומרון (תשומת לב לדחיית מועדי המכרז! עדכון ייצא בהמשך)

פרטי המכרז:

לתשומת לבכם , סיור קבלנים שנקבע לתארך 15/03/2020 נדחה, עדכון ייצא בהמשך!

למסמכי המכרז – לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית – לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית – לחץ כאן

להודעה בנוגע לסיור קבלנים – לחץ כאן

להודעה בנוגע לדחיית מועדים – לחץ כאן