אספקה והתקנה של מערכת אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים לאוניברסיטת אריאל בשומרון (תשומת לב לנוסח ערבות המכרז העדכני המפורסם מטה. יש לצרף להצעת המחיר ערבות מכרז ע"פ נוסח העדכני בלבד!!!)

פרטי המכרז:

לתשומת לבכם , סיור קבלנים שנקבע לתארך 15/03/2020 נדחה, עדכון ייצא בהמשך!

למסמכי המכרז – לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית – לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית – לחץ כאן

להודעה בנוגע לסיור קבלנים – לחץ כאן

להודעה בנוגע לדחיית מועדים – לחץ כאן

לעדכון בנוגע למועדי המכרז – לחץ כאן

לנוסח ערבות מכרז מעודכן – לחץ כאן (יש לצרף להצעת המחיר ערבות מכרז ע"פ נוסח העדכני בלבד!!!)

לפרוטוקול סיור קבלנים לחץ – לחץ כאן

לשאלות ותשובות – לחץ כאן