אספקת ציוד מחשוב ותוכנות לאוניברסיטת אריאל בשומרון