ביצוע עבודות אחזקה קטנות באוניברסיטת אריאל בשומרון (תשומת לב לדחיית מועדי המכרז! עדכון ייצא בהמשך)