ביצוע עבודות גמרים ומערכות במכון לרפואה מותאמת אישית שבבניין מדעי הטבע באוניברסיטת אריאל בשומרון

פרטי המכרז:

למסמכי המכרז – לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית – לחץ כאן

למודעות המכרז בעבית – לחץ כאן

לסט מסמכים טכניים – לחץ כאן

לכתב כמויות – לחץ כאן

לתכנית חיזוקי עץ – לחץ כאן

לתכנית מפלס 24 – מחיצת זכוכית – לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים – לחץ כאן

לרשימות אלומיניום ומסגרות – לחץ כאן

לשאלות ותשובות – לחץ כאן