ביצוע עבודות מעטפת ופיתוח בבניין מורשת באוניברסיטת אריאל בשומרון – המכרז בוטל