זכיינות להפעלת בית עסק לממכר מזון באוניברסיטת אריאל בשומרון