לרכש, אחריות ושירות לתחנות עבודה לאוניברסיטת אריאל בשומרון