Home Page

ספרים

"חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי"

ד"ר יהודה אשכנזי וד"ר יעקב ארז.

הוצאת עמיחי.

הספר מיועד לתלמידי הנדסה, מדעים ותלמידי כלכלה ומינהל עסקים.

מכיל פרק מיוחד על שימושים בכלכלה.

"חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי 2",

ד"ר יהודה אשכנזי וד"ר יעקב ארז,

הוצאת עמיחי.

הספר מיועד לתלמידי הנדסה ומדעים.

"מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות וחלקיות",

ד"ר יהודה אשכנזי וד"ר יעקב ארז,

הוצאת עמיחי.

הספר מיועד לתלמידי הנדסה ומדעים.

לימוד מתמטיקה באמצעות משחק, יהודה אשכנזי, הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון (ספר מחקר)