פסיכולוגיה ארגונית תעסוקתית – ד"ר אבירה רייזר

תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית-תעסוקתית - אוניברסיטת אריאל בשומרון

ד"ר אבירה רייזר

פסיכולוגיה של עולם העבודה

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” Steve Jobs

כשילד שואל אותי "איך אחיה לנצח?" אני אומר לו – עשה את מה שאתה אוהב ואהוב את מה שאתה עושה. זה סיפור חיי. (ריי ברדבורי) 

פסיכולוגיה ייעוצית

זהו תחום יעוץ המיישם שיטות וכלים פסיכולוגיים שונים להערכת היכולות, דפוסי ההתמודדות והנטיות התעסוקתיות של הפרט.

פסיכולוגיה אירגונית/תעשייתית (i/o)

פסיכולוגיה ארגונית עוסקת בתהליכים הפסיכולוגיים של הפרט, של הקבוצה ושל הארגון. בתחום נלמדות תיאוריות וגישות התערבות מגוונות לצורך קידום האפקטיביות של הארגון ושל האנשים הפועלים בו. שירותי היעוץ כוללים: פיתוח מנהלים, הדרכה, אבחונים וסקרים, ליווי צוותים ועוד.

מיון עובדים

תחום זה מתרכז בהערכת ובחירת התאמת עובדים לתפקידים מסויימים לאור כישוריהם, יכולותיהם ודרישות התפקיד. המיומנוית דורשת אבחון, ניתוח עיסוקים ובנית מערכות מיון.

תואר שני באוניברסיטת אריאל

ומה לגבי מקצועות העתיד?