טפסים ונהלים – לוח זמנים לתזה

לוח זמנים להגשת עבודת גמר מחקרית (תזה) 

 

  1. סוף סמסטר א' של שנה א' – בחירת מנחה + תחום מחקר
  2. סוף סמסטר ב' של שנה א' – הגשת הצעת מחקר
  3. סוף סמסטר ב' של שנה ב' – הגשת תזה

 

בהצלחה!