לימודי פסיכולוגיה – תואר שני

ראש המחלקה : ד"ר יניב ממה

ראש המגמה השיקומית: פרופ' דנה מרגלית 

ראש המגמה הארגונית: ד"ר אבירה רייזר

ראש המגמה למדעי המוח וקוגניציה: פרופ' שמואל שאקי

רכזת התוכנית: גב' לבי יונצ'ה

תכנית לימודים

לימודי התואר השני בפסיכולוגיה מסמיכים את הלומדים כפסיכולוגים (ומאפשרים רישום בפנקס הפסיכולוגים).

עם סיום הלימודים ניתן לעבוד בתחום הפסיכולוגיה או את המשך הלימודים לתואר שלישי ולעבודת מחקר.

תכנית הלימודים כוללת שלוש מגמות לימוד לבחירה: מגמת מדעי המוח וקוגניציה, מגמה השיקומית (שהינה ייחודית מסוגה) ומגמה הארגונית-תעסוקתית.

מגמות לימוד

מגמה שיקומית

המגמה השיקומית מכשירה פסיכולוגים למתן טיפול נפשי-שיקומי לאנשים במצבי משבר ולאחריהם. המיומנויות והידע השיקומי מאפשרים ביצוע התערבויות שמטרתה לאפשר למטופל למצות את הפוטנציאל האישי שלו המוגבלות הנפשית או הפיזית, ולהביאו לתפקוד אופטימאלי במידת האפשר.
תכנית הלימודים כוללת בין היתר, רכישת ידע תיאורטי עדכני, דרך קורסים כגון: מבוא לשיטות שיקום, תורת הראיון, איבחון קליני אובייקטיבי, פסיכופתולוגיה, פרמקולוגיה ועוד.
במהלך הלימודים הסטודנטים מתנסים בעבודת שדה עם הדרכה צמודה.

מגמת מדעי המוח וקוגניציה*

במסגרת הלימודים יפתחו הסטודנטים יכולות מחקריות ויעמקו את הידע הבסיסי בפסיכולוגיה בדגש על מדעי המוח וקוגניציה.
ייחודיות התכנית היא בשילוב מחקר קוגניטיבי קלאסי יחד עם שיטות מחקר נוירו-פסיכולוגיות.
קורסי הליבה והבחירה של התכנית, עוסקים הן במחקר קוגניטיבי של עיבוד מידע בתהליכי תפיסה, קשב וזיכרון והן בנוירו-פסיכולוגיה ודימות מוחית. בנוסף, ניתנים מספר קורסי בחירה באוריינטציה של קוגניציה מוטמעת (Embodied Cognition).

מגמה הארגונית – תעסוקתית

המגמה הארגונית מכינה את הסטודנטים לעיסוק פרקטי ולמחקר בשלושה תחומים עיקריים: יעוץ ארגוני, יעוץ קריירה ואבחון ומיון משאבי אנוש.
בכל שלושת התחומים נלמדים מודלים תאורטיים קלאסיים ועכשוויים ונרכשות אסטרטגיות וכלים רבים לאבחון והתערבות.
תכנית הלימודים כוללת קורסים תיאורטיים עדכניים וחדשניים, כגון: פיתוח מנהיגות בארגון, הערכה באמצעות מבחנים, מיומנויות ראיון וייעוץ, CBT ותהליכי ייעוץ בעולם תעסוקתי ארגוני, לצד מיומנויות מעשיות ושימוש בכלי אבחון ועוד.
במהלך הלימודים הסטודנטים מתנסים בעבודת שדה עם הדרכה צמודה.

מלימודים לפרקטיקה

הפרקטיקום במגמה השיקומית ובמגמה הארגונית מתקיים במהלך הלימודים, בהדרכה מקצועית צמודה.
בוגרי המגמות משתלבים כפסיכולוגים בעבודה בבתי חולים כלליים וסיעודיים, בבתי ספר, מסגרות שיקומיות, חברות למיון ואבחון כוח אדם, משאבי אנוש, מערכות השלטון המקומי ועוד.

הסטודנטים (בהתייעצות עם רכזי הפרקטיקום) בוחרים מקום אשר בו יבצעו את הפרקטיקום, בהתאם לקריטריונים שמציבה מועצת הפסיכולוגים.

החיים אחרי התואר - מאמרים מומלצים

לוגו אופק מתאם

אופק מתא"ם

בכנס "החיים שאחרי התואר" שוחחנו גם על המתא"ם ותהליך הקבלה לתואר שני.היצע המגמות לתואר שני הלך והתרחב בשנים האחרונות, כאשר עוד ועוד מגמות שונות (קליניות,

תמונה להמחשה

לפני הריצה לתואר השני: הכרות עם השטח

ד"ר דנה צור ביתן במה שונה החשיבה האקדמית מהעולם היישומי? המחקר האקדמי פיתוח והעשרת עולם הידע בתחוםהפסיכולוגיה.ניתוח והסבר של תופעות פסיכולוגיותשונות, ניסיון להבין מדוע ואיך