מסלולי לימוד לתואר ראשון במדעי ההתנהגות

מסלול חד חוגי – מדעי ההתנהגות

המחלקה מציעה מסגרת לימודים בין תחומית במטרה להגיע לראייה רחבה וכוללת של התנהגות אנושית הן ברמת הפרט והן ברמת הקבוצה והחברה. מסלול זה כולל, בנוסף ללימודי הליבה בפסיכולוגיה וקורסי בסיס בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, גם קורסי בחירה אטרקטיביים רבים נוספים בפסיכולוגיה. לבסוף, לסטודנטים במסלול החד חוגי ישנה אפשרות להצטרף בשנים ב' ו- ג לאחד משני הקבצי קורסים בבריאות הנפש או בפסיכולוגיה ניסויית ומדעי המוח (בכפוף לציוני שנה א וראיון מקדים):

 

בריאות הנפש

הקבץ קורסים אלו מקנים מושגי יסוד, דרכי חשיבה, תיאוריות וממצאים הקשורים לפסיכולוגיה כמקצוע טיפולי. הלימודים יאפשרו להכיר את ההבדלים בין תחומים שונים בפסיכולוגיה הטיפולית (למשל: קלינית, שיקומית, רפואית). בנוסף, הסטודנטים ישובצו בשנה השנייה לעבודה מעשית- התנדבותית בשדה, ויקבלו ליווי והדרכה במסגרת סדנא.

 

פסיכולוגיה ניסויית ומדעי המוח

הקבץ קורסים זה מקנה הכרות עם גישות שונות בפסיכולוגיה ניסויית וחקר המוח תוך התמקדות בהבנה עמוקה של הפונקציות המוחיות באנשים בריאים ופגועים. במהלך הלימודים ייחשף הסטודנט לשיטות המחקר מכיוונים קוגניטיביים, פרמקולוגיים, נוירו-פסיכולוגיים, ביולוגיים ועוד. סטודנט שיבחר בתוכנית דגל זו ייקח חלק במחקרים פעילים כחלק מההתנסות הלימודית.

מסלול דו חוגי – פסיכולוגיה

מסלול זה משלב בין לימודי פסיכולוגיה ללימודים מתחום נוסף כגון: חינוך, כלכלה, מדעי המדינה, קרימינולוגיה, מזרח תיכון ועוד. במסגרת תוכניות הלימוד נלמדים תחומי הליבה בפסיכולוגיה, כמו גם תחומי הליבה בחוג הלימודים הנוסף אותו בחרתם לשלב עם לימודי הפסיכולוגיה.

שילובים מומלצים

המחלקה למדעי ההתנהגות והחוג לפסיכולוגיה עובדת בשיתוף פעולה עם מספר מחלקות בהתאמת מערכות השעות ולוח הבחינות לשילוב בין שני החוגים.
המחלקות המומלצות לשילוב עם פסיכולוגיה הן:

  • חינוך
  • כלכלה
  • תקשורת
  • קרימינולוגיה
  • סוציולוגיה
  • אחר…

תחומי אחריות אקדמיים

תוכנית הלימודים במסלול הדו חוגי כוללת שתי מסגרות לימוד המשולבות יחדיו (פסיכולוגיה וחוג נוסף). המחלקה למדעי ההתנהגות והחוג לפסיכולוגיה אחראית על תוכנית הלימודים בפסיכולוגיה. פניות לגבי החוג השני יש לבצע מול חוג זה.