סטודנטים תואר שני

מידע לסטודנט - לימודי פסיכולוגיה - תואר שני

ראש המחלקה : פרופ' שמואל שאקי

סגן ראש המחלקה לענייני התואר השני: ד"ר דניאל פיטוסי

ראש המגמה השיקומית: פרופ' דנה מרגלית 

ראש המגמה הארגונית: ד"ר אבירה רייזר

רכזת התוכנית: גב' לבי יונצ'ה