סטודנטים תואר שני

מידע לסטודנט - לימודי פסיכולוגיה - תואר שני

ראש המחלקה : ד"ר יניב ממה

ראש המגמה השיקומית: פרופ' דנה מרגלית 

ראש המגמה הארגונית: ד"ר אבירה רייזר

ראש המגמה למדעי המוח וקוגניציה: פרופ' שמואל שאקי

רכזת התוכנית: גב' לבי יונצ'ה