ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
הפקולטה למדעי החברה והרוח
המחלקה למדעי ההתנהגות
ד''ר יניב ממהראש מחלקהyanivma@....ilלחץ להצגה
פרופ' דנה מרגליתראש המגמה השיקומית , תואר שניdaniellam@...ac.ilלחץ להצגה
פרופ' גדי זרחראש תוכנית תואר ראשוןgadize...lלחץ להצגה
ד''ר אבירה רייזרראש המגמה הארגונית-חברתית- תעסוקתית, תואר שניabirar@...ilלחץ להצגה
ד"ר דני פיטוסיראש תוכנית תואר שניdanielfi@...c.ilלחץ להצגה
גב' מיכל שטיינרראש צוות 55...03-9לחץ להצגהmichalsht@...ac.ilלחץ להצגה
גב' אלה חצבאנירכזת סטודנטים 55...03-9לחץ להצגהellaha@...ilלחץ להצגה
גב' חן אהרוןרכזת סטודנטים 55...03-9לחץ להצגהchenah@...ilלחץ להצגה
גב' לבי יונצ'הרכזת סטודנטים תואר שני 55...03-9לחץ להצגהlibbyo@...ilלחץ להצגה
פקס 29...03-9לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' רננה שמואלרכזת סטודנטים 55...03-90לחץ להצגהchenah@...ilלחץ להצגה
ד"ר דנה צור ביתןסגל בכירdanatz@...ilלחץ להצגה
פרופ' איתן אלעדסגל בכירelade@...lלחץ להצגה
פרופ' מיכאל דולגיןסגל בכירmichaeleldo@...l.ac.ilלחץ להצגה
פרופ' מני קוסלובקיסגל בכירmenik@...lלחץ להצגה
פרופ' אביב וינשטייןסגל בכירavivwe@...ilלחץ להצגה
פרופ' הדסה ליטמן-עובדיהסגל בכירhadassaho@...ac.ilלחץ להצגה
פרופ' תלמה קושנירסגל בכירtalmak@...ilלחץ להצגה
ד"ר אריה לזרסגל בכירlazara@...ilלחץ להצגה
ד"ר ליאור אורןסגל בכירorenl@...lלחץ להצגה
ד"ר יורם בראבסגל בכירyoramb@...ilלחץ להצגה
ד''ר אילה בלוךסגל בכירayalablo@...c.ilלחץ להצגה
ד''ר הילה גבירץסגל בכירhilag@...lלחץ להצגה
ד"ר אריאלה גיגיסגל בכירarielag@....ilלחץ להצגה
ד"ר אליאן זומרפלדסגל בכירzommerfelde@...l.ac.ilלחץ להצגה
ד''ר אייל חלדסגל בכירeyalhe@...ilלחץ להצגה
ד"ר מורן מזרחיסגל בכירmoranmi@....ilלחץ להצגה
ד"ר יניב ממהסגל בכירyanivma@....ilלחץ להצגה
ד''ר אבידן מילבסקיסגל בכירavidanmi@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר דניאל פיינגולדסגל בכירdanielfe@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר מיכל פנחססגל בכירmichalpi@...c.ilלחץ להצגה
ד''ר עידית שלוסגל בכירiditsh@...ilלחץ להצגה
ד"ר דניאל שבתסגל בכירdanielc@....ilלחץ להצגה
פרופ' שמואל שאקיסגל בכירsamuelsh@...c.ilלחץ להצגה