ספר טלפונים

המחלקה למדעי ההתנהגות

ד''ר יניב ממה | ראש מחלקה

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' דנה מרגלית | ראש המגמה השיקומית , תואר שני

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' גדי זרח | ראש תוכנית תואר ראשון

כתובת מייל לחצו להצגה

ד''ר אבירה רייזר | ראש המגמה הארגונית-חברתית- תעסוקתית, תואר שני

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר דני פיטוסי | ראש תוכנית תואר שני

כתובת מייל לחצו להצגה

גב' מיכל שטיינר | ראש צוות

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' אלה חצבאני | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' חן אהרון | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' לבי יונצ'ה | רכזת סטודנטים תואר שני

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

| פקס

טלפון נייד לחצו להצגה

גב' רננה שמואל | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר דנה צור ביתן | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' איתן אלעד | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' מיכאל דולגין | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אריה לזר | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' הדסה ליטמן-עובדיה | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' תלמה קושניר | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' אביב וינשטיין | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' מני קוסלובקי | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר ליאור אורן | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר יורם בראב | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד''ר אילה בלוך | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד''ר הילה גבירץ | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אריאלה גיגי | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אליאן זומרפלד | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד''ר אייל חלד | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד''ר אבידן מילבסקי | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר מורן מזרחי | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר יניב ממה | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר דניאל פיינגולד | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר מיכל פנחס | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר דניאל שבת | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד''ר עידית שלו | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' שמואל שאקי | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה