תכניות לימודים – תואר שני

תכניות לימודים – תואר שני

תוכניות לימודים במגמות לפסיכולוגיה שיקומית ופסיכולוגיה ארגונית-תעסוקתית

המגמה תאפשר לפתח את היכולות המחקריות של הסטודנטים עם העמקת הידע הבסיסי בפסיכולוגיה בדגש על מדעי המוח וקוגניציה. ייחודיות התכנית היא בשילוב מחקר קוגניטיבי קלאסי יחד עם שיטות מחקר נוירו-פסיכולוגיות.

קורסי הליבה של התכנית, כמו גם מגוון קורסי הבחירה, עוסקים הן במחקר קוגניטיבי של עיבוד מידע בתהליכי תפיסה, קשב וזיכרון והן בנוירו-פסיכולוגיה ודימות מוחית. בנוסף, ניתנים מספר קורסי בחירה באוריינטציה של קוגניציה מוטמעת (Embodied Cognition). זהו תחום מחקרי חדשני הדוגל בגישה כי תהליכי הקוגניציה מעוצבים מסביבתו ומתרבותו של האדם, כפי שמוטמעים מהמידע אשר מתקבל מהמערכת המוטורית ומהמערכת החושית-תפיסתית.

המחלקה מעודדת שיתופי פעולה בינתחומיים של חוקרי המגמה והסטודנטים עם מחלקות שונות באוניברסיטה, כמו הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לקרימינולוגיה, ובית הספר לרפואה. במסגרת זו נשים דגש על אינטראקציה מחקרית עם מרפאות הבריאות הפתוחות לציבור הרחב אשר פועלות במתחם האוניברסיטה, ודגש לימודי על מערכת הראייה, לצד דגש מחקרי ושיתוף פעולה אפשרי לבניית אמצעי מחקר ורפואה חדשניים. כמו כן יוכלו לעסוק הסטודנטים בפיתוח כלים מחקריים קוגניטיביים והתנהגותיים, תחום המבוקש בתעשייה.