תכנית לימודים במגמה השיקומית

ייתכנו שינויים קלים בתוכנית הלימודים בשנים הראשונות בהתאם להעדפות הסטודנטים המתקבלים ושיקולים מקצועיים אחרים.

** [4 ש"ס] מצביע על שעות הדרכה ללא נקודות זכות.