תנאי הקבלה בפסיכולוגיה- תואר שני- תשפ"א

פרטי המסלול

תואר:         M.A

מגמות:       פסיכולוגיה שיקומית

                   פסיכולוגיה ארגונית-חברתית-תעסוקתית

מסלול:        ללא תזה/ עם תזה

שנות לימוד: שנתיים

מועמדים לתואר שני מחויבים בהצגת המסמכים הבאים:

 •   תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).
 •   פטור אקדמי מאנגלית.
 •   מבחן מתא"ם או מבחן GRE בציון 615 לפחות. 

פסיכולוגיה שיקומית

 • תואר ראשון בפסיכולוגיה / מדעי התנהגות בממוצע 90 לפחות.
 • מבחן מתא"ם בציון 100 לפחות.

פסיכולוגיה ארגונית-חברתית-תעסוקתית

 •  תואר ראשון בפסיכולוגיה / מדעי התנהגות בממוצע 88 לפחות.
 •  מבחן מתא"ם בציון 95 לפחות.
 •  בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה בממוצע 93 לפחות יוכל להגיש מועמדות גם ללא ציון מבחן מתא"ם ובקשתו תידון בוועדת הקבלה לתואר שני.

תנאים נוספים לקבלה לשתי המגמות:

 • ראיון קבלה
 • המלצות

מועדי הרשמה

מועדי הרשמה ללימודים, ראיונות והודעות קבלה

 מועדים
הרשמה ללימודי תואר שני19.1.20 – 20.2.20
מועד אחרון לעדכון וקבלת חומר מהמועמדים5.3.20
מועד אחרון להעברת חומר בין מתאמות הקבלה9.3.20
ראיונותמרץ – אפריל – מאי 2019
הודעות למועמדים2.7.20

מועדי שיבוץ המועמדים בתוכנת השיבוץ והדרוג

 מועדים
רישום המועמדים בתוכנת הדירוג2.2.20 עד 28.5.20
תקופת דירוג המועמדים7.6.20 עד 21.6.20
הודעות למועמדים2.7.20

פסיכולוגיה מדעי המוח וקוגניציה

תנאי הקבלה:

 • תואר ראשון בפסיכולוגיה /מדעי ההתנהגות בממוצע 87 לפחות
 • פטור אקדמי באנגלית
 • הגשת שני מכתבי המלצה מסגל ההוראה במוסד בו למד: המלצה אחת מחקרית (מרצה הסמינריון המחקרי ) והמלצה אחת אקדמית.
 • עמידה בראיון אישי – יתקיים במהלך חודשים מאי- יוני 2020 – בתאום מול המחלקה
 • דרישת ידע בעברית למי שסיים תואר ראשון במוסד ששפת ההוראה בו אינה עברת  – יע"ל 105 לפחות.

המועמדים הבאים יכולים לגשת לוועדת חריגים:

 • בוגרי B.A.  מהתחום בממוצע 85 לפחות בעלי ניסיון במחקר במעבדות במהלך תואר ראשון.
 • קבלת תשובות   – במהלך חודש יולי 2020
 • מועד סגירת הרישום  למגמת מדעי המוח וקוגניציה – יקבע בהמשך.

 

 • קבלה חריגה– המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה, במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל"ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל

 • מועמד שסיים את התואר הראשון בשפת הוראה שאינה עברית, יידרש להציג ציון 105 לפחות במבחן יע"ל. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.