תנאי הקבלה למחלקות הדו חוגיות- תשפ"א

לקראת תואר .B.A משך שנות לימוד: 3 שנים

 • אוניברסיטת אריאל בשומרון מאפשרת לסטודנט לשלב בין שתי מחלקות שונות במסגרת תוכנית דו-חוגית.
 • יש לעמוד בתנאי הקבלה הגבוהים יותר עבור כל שילוב בין החוגים. (כלומר מועמד שיתבקש להתקבל לכלכלה ופסיכולוגיה יהיה עליו לעמוד בתנאי הקבלה של פסיכולוגיה מאחר שהם גבוהים יותר מתנאי הקבלה של המחלקה לכלכלה).
 • הציון הקובע לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב, המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי.
 • עמידה בציון זה מבטלת את ההכרח לעמוד בממוצע הבגרות ו/או הפסיכומטרי הנדרש למחלקה.
 • סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי' אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.
 • כמו כן, כל הסטודנטים יידרשו להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודים במוסד, ולהגיע לרמת פטור באנגלית
 • עד תום שנה ב'.
 • 4 יח"ל באנגלית בציון עובר הינו תנאי הכרחי לקבלה.

חוגי הלימוד במסלולים הדו-חוגיים:

כלכלה, חשבונאות,  תקשורת, מדעי המחשב מתמטיקה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, קרימינולוגיה, מדעי המדינה, מזרח תיכון, א"י וארכיאולוגיה והמחלקה הרב תחומית.

     השילובים המומלצים הם:

 1. פסיכולוגיה – תקשורת/ רב תחומי/ סוציולוגיה/ כלכלה/ קרימינולוגיה/ חינוך
 2. קרימינולוגיה – סוציולוגיה/ חינוך/ מזרח התיכון/ פסיכולוגיה
 3. חינוך – סוציולוגיה/ כלכלה/ ספרות
 4. מזה"ת – מדינה
 5. סוציולוגיה – רב תחומי
 6. היסטוריה – חינוך/ ארכיאולוגיה

במקרים של הפנייה למכינה ייעודית המקצועות שיינתנו במכינה הייעודית יהיו בהתאם לשילוב המחלקות שיבחרו. לדוגמא:

שילוב של כלכלה ותקשורת– כולל לימוד הקורס "מתמטיקה לכלכלנים" ואת שאר המקצועות של מדעי החברה.

שילוב של כלכלה ומדעי המחשב– המקצועות הנדרשים:

 • אנגלית ומתמטיקה – מתוך המכינה של מדעי הטבע/הנדסה.
 • אוריינות וממשל ופוליטיקה – מתוך המכינה של מדעי החברה.

     הקבלה למחלקה הינה על פי ממוצע המכינה הגבוה מבין המחלקות ומינימום ציון 80 במתמטיקה.

במקרה של הפניה למכינה הייעודית בתקשורת ומחלקה נוספת– יש לסיים את המכינה בממוצע 88 לפחות,

בהתאם לדרישת ביה"ס לתקשורת.

 

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל

     מועמד שסיים תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית, ו/או נבחן בפסיכומטרי בשפה שאינה עברית, נדרש להציג   

     מבחן יע"ל בציון 105 לפחות.

ריכוז תנאי קבלה

שם המחלקה

בגרות בלבד

בגרות ופסיכומטרי

לדוגמא

ציון  קבלה משולב

הנדסאים (ממוצע בחינות חיצוניות)

ממוצע מכינה

ייעודית

הערות ודרישות נוספות מפורטות בתנאי הקבלה המחלקתיים

לימודים אקדמיים  קודמים

כלכלה

 

91

בגרות -88

פסיכומטרי- 575

578

85

חובת זכאות לתעודת בגרות.

86

מכינת ריענון במתמטיקה לכלכלנים כמפורט בתנאי הקבלה.

*לא תתאפשר אופציה של "קבלה לסמסטר" במסלול הדו חוגי–כלכלה.

לימודים קודמים מתחום הכלכלה

בהיקף של מינימום 20 נ"ז בממוצע 75 לפחות.

הקבלה באישור וועדת הקבלה המחלקתית.

ביה"ס לתקשורת

98

בגרות- 87

פסיכומטרי- 580

580

85

חובת זכאות לתעודת בגרות.

88

* 4 יח"ל באנגלית בציון 70 לפחות.

*ניתן להגיע לוועדת הקבלה עם ממוצע בגרות 85 ומעלה.

*מסיימי מכינה ייעודית בממוצע 85-88 יעבור ראיון אישי+ מכתב בהתאם לדרישת המחלקה.

לימודים אקדמיים  קודמים ממוסד מוכר בהיקף של 20 נ"ז לפחות  בממוצע 75 לפחות.

הקבלה מותנת באישור וועדת הקבלה המחלקתית.

חינוך

85 550 85
חובת זכאות לתעודת בגרות.
 85

בהתאם לתנאי הקבלה של החוג הנוסף.

 

רב תחומי

   500  

לימודי המזרח התיכון

85

בגרות- 83

פסיכומטרי- 510

530

85

חובת זכאות לתעודת בגרות.

85

מדעי המדינה

85

בגרות- 83

פסיכומטרי- 510

530

85

חובת זכאות לתעודת בגרות.

85

 ארץ ישראל וארכיאולוגיה

85

בגרות- 83

פסיכומטרי- 510

530

85

חובת זכאות לתעודת בגרות.

85

קבלה ע"ס הנדסאים תהיה עבור הנדסאים מדופלמים בלבד.

הסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

85

 

בגרות- 83

פסיכומטרי- 510

 53085 
חובת זכאות לתעודת בגרות.
 85בהתאם לתנאי הקבלה של החוג הנוסף.   

סוציולוגיה 

90

בגרות  – 86

פסיכומטרי- 550

560

85

חובת זכאות לתעודת בגרות.

85

קרימינולוגיה

90

בגרות – 86

פסיכומטרי – 550

560

85

חובת זכאות לתעודת בגרות.

85

פסיכולוגיה

95

בגרות- 87

פסיכומטרי- 580

580

85

חובת זכאות לתעודת בגרות.

85

3 יח"ל במתמטיקה בציון 80 לפחות

4 יח"ל באנגלית בציון 80 לפחות

מדעי המחשב ומתמטיקה (במסגרת דו חוגי- מדעי החברה וטבע)

95

בגרות- 87

פסיכומטרי- 600

590

85

חובת זכאות לתעודת בגרות.

85

*מכינת השלמה במתמטיקה תינתן בהתאם לדרישות המחלקה

*הסטודנט יקבל תואר B.A ולא B.Sc

* הרישום לחוג לספרות לא ייפתח בשנת תשפ"א.

מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה האוטומטים יכולים להגיש בקשה לקבלה לאחת משתי התוכניות הבאות, בכפוף לתנאי הקבלה:

1.  "קבלה לסמסטר" הינה תוכנית לימודים במסגרת המחלקה  לסמסטר אחד הכוללת מערכת שעות מוכתבת ע"י המחלקה.

מעבר לסמסטר העוקב לסטטוס "מן המניין" יותנה בסיום הסמסטר בממוצע נדרש בהתאם לדרישת המחלקה  ועמידה בדרישות הנוספות שנקבעו עבור הסטודנט.   

סטודנט שלא יעמוד בכללים שנקבעו לצורך מעבר לסטטוס "מן המניין", לא יתקבל למחלקה המבוקשת ובאפשרותו

להמשיך לימודיו בסמסטר הבא במחלקה הרב תחומית.

2 .  תכנית "אפיק מעבר"- מועמד שאינו עומד בתנאי הקבלה המפורסמים, יגיש בקשה לקבלה לתכנית.

תכנית זו תאפשר קבלה למחלקה הרב התחומית כתנאי למעבר למחלקה המבוקשת.

הקורסים בתכנית יהיו בהתאם לדרישת המחלקה.

קבלה בהמשך למחלקה המבוקשת תותנה בסיום שנה א' בממוצע הנדרש לכל מחלקה.

קבלה חריגה– המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה, במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל"ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.

פרטים נוספים ניתן לקבל במרכז ייעוץ לימודים בטלפון: 1-800-660-660.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.

close up view of businessman typing on laptop indoors
רישום ללימודים