כנס התכנית ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה ע"ש פרופ' נח מילגרם ז"ל

 28.5.2013

אודיטוריום ראאב, אוניברסיטת אריאל

 

 

8:30- התכנסות וכיבוד קל

 

9:00- ברכות ודברים לזכרו של פרופ' מילגרם – הנשיא, הנשיא לשעבר, דיקנים, נציג המשפחה

 

9:30- מושב ראשון: מחקר ופרקטיקה בפסיכולוגיה שיקומית וארגונית: כיווני מחקר ומבט לעתיד

 

ד"ר גדי זרח, מרצה בכיר, המחלקה למדעי ההתנהגות, אוניברסיטת אריאל

טראומטיזציה משנית וצמיחה פוסט טראומטית בקרב נשות פדויי שבי של מלחמת יום הכיפורים

 

ד"ר ליאור אורן, מרצה בכיר, המחלקה למדעי ההתנהגות, אוניברסיטת אריאל

אורות וצללים בעולם העבודה

 

הרצאת אורח:

 

ד"ר שאולי לב-רן, מנהל המחלקה לטיפול בהתמכרויות, מרכז רפואי שיבא

הראיון המוטיבציוני

11:00- הפסקת קפה והצגת פוסטרים*

*הפוסטרים יוצגו במהלך כל שעות הבוקר

12:00- מושב שני: עבודות תיזה מצטיינות

 

מור ידוב-סגל, המגמה הארגונית-תעסוקתית

הקשר בין גורמי לחץ בעבודה לבין שחיקה בעבודה וקונפליקט עבודה-משפחה: השפעת הניתוק הפסיכולוגי

 

יריב בראלי, המגמה הארגונית-תעסוקתית

העולם שייך לבטוחים? השפעות חיוביות של הטרוגניות בסגנונות התקשרות על עבודת צוות

 

הדס נדר, המגמה השיקומית

עיבוד טמפורלי שמיעתי וזיכרון עבודה כמוקדי הליקוי בדיסלקסיה

 

13:15- דברי סיכום  – הרקטור