מידע למועמד ללימודים במחלקה למדעי ההתנהגות

תכנית הלימודים במחלקה למדעי ההתנהגות

הלימודים מתקיימים לאורך שלוש שנים בלימודי יום בלבד במסגרת מורחבת, ובסיומן יקבל הסטודנט תואר B.A. במדעי ההתנהגות. תכנית הלימודים מקנה לסטודנט ידע בסיסי, מקיף ומעמיק בתחומים העיקריים של מדעי ההתנהגות: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. התכנית עומדת בדרישות של לימודי פסיכולוגיה, ובוגרי המחלקה יכולים להגיש מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה בכל המוסדות האקדמיים בארץ.

מתכונת הלימודים במחלקה למדעי ההתנהגות

המחלקה מציעה מסגרת לימודים בין תחומית במטרה להגיע לראייה רחבה וכוללת של התנהגות אנושית הן ברמת הפרט והן ברמת הקבוצה והחברה.

במסגרת לימודי המחלקה ניתן לבחור בין שני מסלולים :

1. מסלול כללי בו יילמדו קורסי הליבה , הקורסים המתודולוגיים , וקורסי בחירה כלליים.

2. מסלול בריאות הנפש בו יילמדו קורסי הליבה , הקורסים המתודולוגיים וקורסים במסגרת ההקבץ של בריאות הנפש. (בכדי ללמוד מוקד זה יש לעמוד בתנאי קבלה למוקד, המצויינים מטה).

* בריאות הנפש

הלימודים במוקד זה מקנים מושגי יסוד, דרכי חשיבה, תיאוריות וממצאים הקשורים לפסיכולוגיה כמקצוע טיפולי. הלימודים במוקד יאפשרו להכיר את ההבדלים בין תחומים שונים בפסיכולוגיה הטיפולית (למשל: קלינית, שיקומית, רפואית). בנוסף, כחלק מלימודי המוקד, הסטודנטים ישובצו בשנה השנייה לעבודה מעשית- התנדבותית בשדה, ויקבלו ליווי והדרכה במסגרת סדנא.

* תנאי הקבלה למוקד בריאות הנפש: תנאי הקבלה יהיו על סמך ממוצע אקדמי בשנה א' – פרטים במחלקה.

הערה: על פי חוק הפסיכולוגים,  אישור עבודה כפסיכולוג יינתן אך ורק לבעלי תואר שני בפסיכולוגיה. 

 

דרישות הלימודים במחלקה למדעי ההתנהגות

סיפי הקבלה ללימודים כוללים:

1.     קבלה על סמך ציון קבלה משולב (בגרות + פסיכומטרי) של 580 ומעלה.

2.     קבלה על סמך בגרות בלבד בממוצע ציונים של 93 בנוסף ל-4 יח"ל באנגלית בציון 85 ומעלה + 4 יח"ל במתמטיקה בציון 80 ומעלה.

3.     סטודנט שהחל לימודיו במסגרת המחלקה הרב תחומית למדעי החברה והרוח ומעוניין לעבור למחלקה למדעי ההתנהגות בתום שנה א', קבלתו מותנת בממוצע שנתי של 70

(כולל ציון של 70 בכל אחד מהקורסים הבאים: מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסטטיסטיקה, תאוריות באישיות, פסיכולוגיה פיזיולוגית ופסיכולוגיה התפתחותית ) ובתנאי שלמד את הקורסים במסגרת לימודי המחלקה למדעי ההתנהגות (קוד שיעור 36).

  • במהלך הלימודים נדרשת עמידה בממוצע ציונים של 65 כתנאי מעבר משנה לשנה.