מידע למועמד – מועדי הרשמה

מועדי הרשמה 
ההרשמה תתקיים בין התאריכים21.1.2018-18.2.2018
מועד אחרון לעדכון וקבלת חומר מהמועמדים11.3.2018
מועד אחרון להעברת חומר בין מתאמות הקבלה22.3.2018
ראיונותאפריל – מאי – יוני 2018
הודעת קבלה ראשונה למועמדים4.7.2018
 רישום בתוכנת השיבוץ בין התאריכים 1.2.2017-28.5.2017