חברי סגל

 פרופ' ברנס דני

פרופ' ברנס דני

1. שיקום פציעה מוחית טראומטית
2. הנדסת רקמה עצבית

ד"ר גבי גרליץ

ד"ר גבי גרליץ

1. תפקיד מבנה הכרומטין ושינויים אפיגנטיים בנדידת תאים סרטניים
2. קשרים חדשים בין הציטוסקלטון לכרומטין

ד"ר סטלה ארונוב ליברמן

ד"ר סטלה ארונוב ליברמן

1. Epigenetic regulation in budding and mating yeast.
2. Control of Aging in cells.
3. Gene engineering in yeast.
4. The functional role of ncRNAs in normal cell physiology and cancer.
5. Influence of electromagnetic waves (EW) on cancer cells: possibility of diagnosis and treatment.
6. The development of new diagnostic biomarkers for early detection and relapse of hematological malignancies.
7. Epigenetic regulation of the Tau gene in neuronal cells: role of ncRNAs in Alzheimer.

פרופ' יצחק מכאלבסקי

פרופ' יצחק מכאלבסקי

1. The Role of Signal Transduction in Regulation of Synaptic Plasticity and Its Link to Memory Formation
2. Gene Expression and Protein Translation Role in Memory Formation
3. Mechanisms of Regulation of Long-Term Synaptic Plasticity
4. Mechanisms of Deterioration of Synaptic Transmission/Platicity Involved in Pathogenesis of Neurodegenerative Diseases
5. Stress, Aging and Synaptic Plasticity
6. Non-determinism and Quantum Approaches in Memory Coding and Information Processing

פרופ' שירי נבון-ונציה

פרופ' שירי נבון-ונציה

1. מנגנונים מולקולאריים המעורבים בפאתוגנזה של חיידקים
2. חקר המנגנונים המולקולריים והבנת התפשטות של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקות
3. פיתוח מודלים חדשים בחיות לחקר מחלות זיהומיות
4. פיתוח אנטיביוטיקות וגישות טיפוליות נגד מחלות חיידקיות
5. תפקיד חיידקי המיקרוביום במצבי פאתוגנזה שונים

דר' נשר אלימלך

דר' נשר אלימלך

1. תפקידם של היסטון צ'פרונס בתחזוקת ומבנה הכרומטין
2. תפקידם של היסטון צ'פרונס בהתפתחות וחלוקת תאי גזע סרטניים
3. פיברובלאסטים ומאקרופאג'ים בהתפתחות סרטן ודלקות תלויות גיל

דר' מתן אורן

דר' מתן אורן

1. מנגנונים ליצירת שונות גנטית במערכת חיסון של קיפוד הים
2. אבולוציה של מערכות חיסון בחסרי חוליות ימיים
3. הביוטה של פסולת פלסטיק בים
4. אורגניזמים מפרקי פלסטיק

פרופ' אלברט פנחסוב

פרופ' אלברט פנחסוב

1. מעורבות של נוירופטידים במנגנון פעולה של תרופות נוגדות דיכאון
2. מנגנונים מולקולרים המעורבים באטיולוגיה של הפרעות נפשיות.
3. פיתוח מודלים חדשים בחיות לחקר הפרעות נפשיות.
4. פיתוח תרופות חדשות נגד הפרעות נפשיות.

ד"ר טובית רוזנצוויג

ד"ר טובית רוזנצוויג

1. חומרי טבע לטיפול בסוכרת והתסמונת המטבולית.
2. פוטנציאל חמצון/חיזור וסוכרת, ושימוש בנוגדי חמצון לטיפול במחלה.

ד"ר מלי שלמון-דיבון

ד"ר מלי שלמון-דיבון

1. שימוש באפליקציות גנומיות וביואינפורמטיות בחקר סרטן ומחלות גנטיות
2. פיתוח שיטות דיאגנוסטיות בתחום הסרטן
3.זיהוי מנבאים מולקולריים לעמידות לתרופות אצל חולי סרטן
4. פיתוח תוכנות ביואינפורמטיות ו pipelines לאנליזה של מידע המגיע מטכנולוגיות ריצוף עמוק

פרופ' מיכאל שרמן

פרופ' מיכאל שרמן

1. Mechanisms of early stages of cancer development
2. Genetic and epigenetic mechanisms of response to anti-cancer drugs
3. Search for effective drug combinations
4. Response of cells to protein damage
5. Mechanisms of protein aggregation in cell

ד"ר דרור טובי

ד"ר דרור טובי

1. אינטראקציות חלבון-חלבון
2. דינמיקה של חלבונים
3. הקשר בין דינמיקה ואלוסטריה בחלבונים

ד"ר גדי תורגמן

ד"ר גדי תורגמן

1. תאי גזע מזנכימליים והפוטנציאל הטיפולי שלהם במערכת העצבים המרכזית בדגש על מחלות פסיכיאטריות\התנהגותיות
2. נוירוגניזה והתנהגות
3. חקר האינטראקציה בין תאי סרטן\תאי גזע סרטניים ותאי גזע מזנכימליים.

ד"ר תמר יולזרי-ליסטובסקי

ד"ר תמר יולזרי-ליסטובסקי

1. מנגנונים מולקולרים האחראים על בקרת מחזור התא ומיטוזה. הבנת פעילות הקומפלקס Anaphase Promoting Complex/Cyclosome
2. הקשר בין חלוקות לא תקינות ויצירת תאים בעלי פוטנציאל סרטני. הבנת הקשר בין יצירת נזקי דנ"א ושיבוש הבקרה על חלוקה

פרופ' ג'יי הופמן

פרופ' ג'יי הופמן

1. Examining exercise and nutrient intervention on maximizing human performance in both athletic and military populations.
2. Effect of exercise and nutrient intervention on healthy aging.
3. Exercise and nutritional intervention on brain function during stress.

ד"ר אלעד לקס

ד"ר אלעד לקס

1. מנגנונים אפיגנטיים כגון מודיפקציות של היסטונים ומתילציה של הדנ"א מתווכים את הקשר שבין גנטיקה, השפעות סביבתיות והתנהגות.
2. האופן בו מנגנונים אלו מווסתים ביטוי גנים, בהקשר של התפתחות המח וההשפעה של תורשה וסביבה על הפרעת נוירופסיכיאטריות.