ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
הפקולטה למדעי הטבע
המחלקה לביולוגיה מולקולרית
פרופ' דני ברנסראש המחלקה 80...03-93לחץ להצגהdannyb@...ilלחץ להצגה
ד"ר טובית רוזנצוויגראש התוכנית לתואר שניtovitro@....ilלחץ להצגה
ד"ר חנה אוחרימנקומהנדסת המחלקה 96...03-90לחץ להצגה
02...054-54לחץ להצגה
hanaok@...ilלחץ להצגה
גב' אינה רודניאנסקי תואר שני- רכזת המחלקה 19...03-97לחץ להצגהinnar@a...l לחץ להצגה
גב' גלינה באיקיולבורנטית 96...03-90לחץ להצגה
10...052-84לחץ להצגה
galinaba@...c.ilלחץ להצגה
גב' הלנה טוצ'ינסקילבורנטית 43...03-90לחץ להצגה
81...052-61לחץ להצגה
helenat@....ilלחץ להצגה
גב' ילנה טוצ'נסקילבורנטיתhelenat@....ilלחץ להצגה
ד"ר טטיאנה טיכנובעובדת בית חיות 50...03-90לחץ להצגה
26...054-8לחץ להצגה
tatianat@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר ניקולאי גובשטיס עובד בית חיות 96...074-7לחץ להצגהnikolayg@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' שירי ונציה- נבוןסגל בכירלחץ להצגה
פרופ' אלברט פנחסובסגל בכיר 90...03-90לחץ להצגהalbertpi@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר גבי גרליץסגל בכיר 32...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
ד"ר טובי דרורסגל בכיר 47...03-90לחץ להצגהdrorto@...ilלחץ להצגה
ד"ר גדי תורג'מןסגל בכיר 30...03-93לחץ להצגהgadit@...lלחץ להצגה
ד"ר סטלה ארונובסגל בכיר 31...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
ד"ר מלי שלמוןסגל בכיר
97...054-63לחץ להצגה
לחץ להצגה
פקס 22...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה