תנאי קבלה בביולוגיה מולקולרית – תשפ"א

תואר: B.Sc   משך הלימודים: 3 שנים

הציון לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב, המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי.

סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.

במחלקה זו יש להתייחס לציון הפסיכומטרי בשקלול הכמותי/ רב תחומי הגבוה מבין השניים.

תנאי סף בבגרות למי שעומד בתנאי הקבלה:

  • 4 יח"ל באנגלית בציון עובר הינו תנאי קבלה הכרחי.
  • 4 יח"ל לפחות במתמטיקה בציון 60 לפחות
  • 9 יח"ל ראליות (מתוכם לפחות 4 יח"ל במתמטיקה + 5 יח"ל מקצוע ראלי) בממוצע 75 לפחות.

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

קבלה על סמך ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

 

86

570

570

קבלה על סמך בגרות בלבד

ממוצע בגרות-  95

מותנה באישור וועדת הקבלה המחלקתית

מכינת השלמה במתמטיקה בהתאם לצורך. 

הנדסאי

דיפלומת הנדסאים בממוצע ציונים חיצונים 83 לפחות,

כולל פרויקט

נספח + דיפלומת הנדסאים

בעלי בגרות חו"ל

פסיכומטרי 570

מכינת השלמה במתמטיקה בהתאם לצורך

מבחן יע"ל בציון 105 לפחות

שווה ערך בגרות 

מכינה ייעודית

מקצועות לימוד במכינה:

º מתמטיקה

º אנגלית

º כימיה (לחסרי 9 יח"ל ראליות)

ממוצע מכינה נדרש- 80 לפחות (מינימום ציון 70 בכל מקצוע)

מועמד בעל זכאות לבגרות שאינו עומד בתנאי הקבלה שנקבעו מופנה למכינה ייעודית.

מקצועות המכינה יינתנו בהתאם לצורך:

*קורס אנגלית  במכינה יינתן למי שציון הבגרות שלו באנגלית נמוך מ- 70 ב-  4 יח"ל.

* קורס כימיה במכינה יינתן לחסרי 9 יח"ל ריאליות

(במועד מכינה בו לא נפתח קורס בכימיה, ניתן ללמוד קורס פיזיקה)

מסלול מדעי המוח

מסלול מדעי המוח

בגרות

פסיכומטריקבלה משולב

מכינת השלמה במתמטיקה. 

9 יח"ל ראליות בממוצע 80 כולל 4 יח"ל במתמטיקה בציון 80 לפחות. 

תתאפשר כניסה למסלול גם במעבר משנה א' לשנה ב' בכפוף לממוצע אקדמי + מעבר ראיון אישי.

90600600
דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל 
דרישת ידע בעברית, בציון 105 לפחות, תהיה עבור מועמדים שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו איננה עברית, ו/או שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.
 
אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.

תנאי קבלה- דו חוגי- כימיה וביולוגיה- תשפ"א

תואר: B.Sc   משך הלימודים: 3 שנים

הציון לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב, המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי.

סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.

במחלקה זו יש להתייחס לציון הפסיכומטרי בשקלול הכמותי/ רב תחומי הגבוה מבין השניים.

תנאי סף בבגרות למי שעומד בתנאי הקבלה:

  • 4 יח"ל באנגלית בציון עובר הינו תנאי קבלה הכרחי.
  • 4 יח"ל לפחות במתמטיקה בציון 60 לפחות
  • 9 יח"ל ראליות (מתוכם לפחות 4 יח"ל במתמטיקה + 5 יח"ל מקצוע ראלי) בממוצע 75 לפחות.

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

קבלה על סמך ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

 

86

570

570

קבלה על סמך בגרות בלבד

ממוצע בגרות-  95

מותנה באישור ועדת הקבלה המחלקתית.

מכינת השלמה במתמטיקה בהתאם לצורך. 

הנדסאי

דיפלומת הנדסאים בממוצע ציונים חיצונים 83 לפחות,

כולל פרויקט

נספח + דיפלומת הנדסאים

בעלי בגרות חו"ל

פסיכומטרי 570

מכינת השלמה במתמטיקה בהתאם לצורך.

מבחן יע"ל בציון 105 לפחות.

שווה ערך בגרות 

מכינה ייעודית

מקצועות לימוד במכינה:

º מתמטיקה

º אנגלית

º כימיה (לחסרי 9 יח"ל ראליות)

ממוצע מכינה נדרש- 80 לפחות (מינימום ציון 70 בכל מקצוע)

מועמד בעל זכאות לבגרות שאינו עומד בתנאי הקבלה שנקבעו מופנה למכינה ייעודית.

מקצועות המכינה יינתנו בהתאם לצורך:

*קורס אנגלית  במכינה יינתן למי שציון הבגרות שלו באנגלית נמוך מ- 70 ב-  4 יח"ל.

* קורס כימיה במכינה יינתן לחסרי 9 יח"ל ריאליות

(במועד מכינה בו לא נפתח קורס בכימיה, ניתן ללמוד קורס פיזיקה)

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל 
דרישת ידע בעברית, בציון 105 לפחות, תהיה עבור מועמדים שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו איננה עברית, ו/או שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.
 
אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.