לוחות זמנים

לוח זמנים אקדמי לשנה"ל תשע"ח 2018 – 2017

 


לוח זמנים תשע"ט
מועדי החגים בעדות השונות

הערות
בימי החנוכה – יופסקו הלימודים בין השעות 16:45 עד 17:15 לצורך הדלקת נרות משותפת באוניברסיטה. לאחר מכן, הלימודים יימשכו כרגיל.
בערב יום הזיכרון לשואה – יום ד', כ"ו בניסן תשע"ח 11/04/18, ייפסקו הלימודים בשעה 18:30.
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה – יום ה', כ"ז בניסן תשע"ח 12/04/18, בשעות 09:45 -10:30 תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.
בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – יום ג', ב' באייר תשע"ח 17/04/18, משעה 10:30 עד 11:15 תתקיים עצרת זיכרון. ביום זה הלימודים יסתיימו בשעה 18:30.
ערב יום הסטודנט – יום ב', כ"ב סיון תשע"ח 7/05/18, הלימודים יסתיימו בשעה 17:00.

*האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לוח זמנים זה לפי שיקול דעתה.

פריסת מפגשים לשנה"ל תשע"ח
סמסטר א' arrow rtl green ימים א' – ו' -> 13
סמסטר ב' arrow rtl green יום א' – ד' -> 13, יום ה' -> 12 + יום השלמה, יום ו' -> 13
סמסטר ק' arrow rtl green ימי א' לא יתקיימו לימודים, יומים ב' – ו' -> 8

ארכיון