חוק חופש המידע

חל על מוסדות להשכלה גבוהה ובכללם אוניברסיטת אריאל בשומרון.

ממונה מטעם האוניברסיטה מכוח חוק חופש המידע:

רו"ח מוצי בר נבון – סמנכ"ל פיתוח עסקי

 

ליצירת קשר:

כתובת: הממונה מכח חוק חופש המידע
אוניברסיטת אריאל
קריית המדע

אריאל 40700
טלפון: 03-9066185
דוא"ל – meyda@ariel.ac.il

 

 

קישורים:

 

 דוחות