צור קשר

צור קשר -אריאל המרכז לחקר וקידום הגיל השלישי בע"מ

שםתפקידטלפוןדוא"ל
אגף לפיתוח עסקי ופיננסים
מר. מוצי בר נבוןסמנכ"ל פיתוח עסקי ופיננסים 82...03-90לחץ להצגה
52...054-77לחץ להצגה
motzibn@....ilלחץ להצגה
גב' תמי כהןראש מדור תפעול 85...03-90לחץ להצגה
21...054-24לחץ להצגה
giz15@...lלחץ להצגה
גב' ליאל כוגןמנהלת חוזים ובקרה 01...03-93לחץ להצגהlielk@...lלחץ להצגה
מר. משה פרידרכז 83...03-91לחץ להצגהmoshef@...ilלחץ להצגה
פקס 65...074-72לחץ להצגהלחץ להצגה