עישון בקמפוס

לנשום אוויר נקי בקמפוס

איסור עישון בקמפוס

אוניברסיטת אריאל פועלת לשיפור איכות החיים, הבריאות והסביבה בקמפוס.

בהתאם לכך, בסמסטר ב' תשע"ט תתבצע באוניברסיטה אכיפה מוגברת על פי חוק "הגבלת עישון", כמקובל במקומות ציבוריים.

 

חל איסור לעשן במקום בו מוצב השלט "אסור לעשן" ובטווח עשרה מטרים מהשלט!

העובר על הוראות אלו צפוי לקנס.

 

נתיב

קורס גיור בקמפוס

קורס הגיור המוביל בישראל מגיע לקמפוס

מזמינים אותך למסע אישי יהודי ישראלי

לפרטים והרשמה:

רכז מחוז מרכז | יגאל ברבר: 050-5853675

משרד ראשי | חיה: 1-800-210-558

נתיב