המחלקה להנדסה אזרחית

הפקולטה להנדסה

Slider

ראש המחלקה: פרופ' אדן מתי

המחלקה להנדסה אזרחית הוקמה בשנת 1996, והחל משנת 2001 קיבלה אישור לרישום בפנקס המהנדסים. בינואר 2018 המחלקה קיבלה הסמכה זמנית להעניק תואר B.Sc. בהנדסה אזרחית (אישור מל"ג על שידרוג התואר B.Sc.)

המחלקה נועדה להכשיר את בוגריה כמהנדסים אזרחיים מיומנים, אשר יעסקו בתכנון מבנים ובניהול הביצוע של מערכות מבניות.

לחצוותתחילו ללמוד
סגירת טופס צף

מתעניינים בלימודים