המחלקה להנדסה אזרחית

הפקולטה להנדסה

Slider

ראש המחלקה: פרופ' אדן מתי

המחלקה להנדסה אזרחית הוקמה בשנת 1996, והחל משנת 2001 קיבלה אישור לרישום בפנקס המהנדסים. בינואר 2018 המחלקה קיבלה הסמכה זמנית להעניק תואר B.Sc. בהנדסה אזרחית (אישור מל"ג על שידרוג התואר B.Sc.)

המחלקה נועדה להכשיר את בוגריה כמהנדסים אזרחיים מיומנים, אשר יעסקו בתכנון מבנים, בניהול הביצוע של מערכות מבניות, יתמחו בהנדסת תחבורה ובמדידות וגיאו-אינפורמציה.
במחלקה להנדסה אזרחית ישנם מסלולים שונים, המסלולים הנם: הנדסת מבנים, ניהול הבניה, הנדסת תחבורה, מדידות וגיאו-אינפורמציה והנדסה הידראולית. כמו כן, במחלקה יש לימודי תעודה להסמכת מודדים.

לחצוותתחילו ללמוד
סגירת טופס צף

מתעניינים בלימודים