מסלול הנדסת תחבורה

* שינוי במסלול הלימוד, מחייב את הסטודנט ללמוד עפ"י תוכנית הלימודים של המסלול.

בעקבות דרישת הועדה המייעצת לרשם המהנדסים, קבלה למסלול מחייבת לימוד של מקצועות ליבה המוגדרות במסלול, גם אם ניתן בהם פטור על סמך לימודי הנדסאים ו/או לימודים קודמים.

להלן מקצועות הליבה הרלוונטים:

 מסלול מבנים: אין שינוי.

מסלול ניהול הבניה: שיטות ביצוע בבניה, ניהול התכנון והביצוע.

מסלול תחבורה: מבוא להנדסת תחבורה.

מסלול מדידות וגיאו-אינפורמציה: מבוא לתורת המדידה.

הנדסת תחבורה

קורסי בחירה

סטודנטים במסלול הנדסת תחבורה נדרשים ללמוד 4 קורסי בחירה, 2 בסמסטר א' ו-2 בסמסטר ב' בשנה ד'. בנוסף, יש ללמוד סמינר אחד בשנה ד'.

רשימת קורסי בחירה

סמינרים

יש ללמוד סמינר אחד בשנה האחרונה ללימודים:

שם הסמינר

דרישות קדם

הרצ'

ש"ס

נ"ז

סמינר במבנים

רמת פטור באנגלית

2

2

2

סמינר בניהול הבניה

כלכלה הנדסית, ניהול התכנון והביצוע, רמת פטור באנגלית

2

2

2

סמינר בגשרים

רמת פטור באנגלית

2

2

2

סמינר בשיטות מתקדמות לשיפור תגובת מבנים לעומסים דינמיים

דינמיקת מבנים, רמת פטור באנגלית

2

2

2

סמינר בגיאוטכניקה

גיאומכניקה, רמת פטור באנגלית

2

2

2

סדנא בהיבטים מעשיים של תכן ובניית מבנים באיזורים סיסמיים

בטון דרוך, עיקרי תכן מבנים, דינמיקת מבנים, מבנים מרחביים,  רמת פטור באנגלית

2

2

2

* מעבר לרשימת הקדמים לפרויקט המפורסמת בטבלה, יש לעבור את כל הקורסים משנים א'+ב' על מנת להירשם לפרויקט גמר.

 ** לגבי יתר הקורסים שלא מופיעים ברשימה משנה ג' – יוכל להירשם לקורס במקביל לפרויקט, רק במידה ונבחן לפחות במועד אחד בקורס (ונכשל).

 *** מקרים מיוחדים שבהם הסטודנט רשום ל"מועד נוסף" במקביל לפרויקט, מרשימת הקורסים שלמעלה – הבקשה תובא להחלטת יו"ר ועדת ההוראה