ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
הפקולטה להנדסה
המחלקה להנדסה אזרחית
ד"ר מתי אדןראש המחלקה 03-9143-048mattiad@ariel.ac.il
ד"ר יניב קנופסגן ראש המחלקה 03-645-3133yanivkn@ariel.ac.il
גב' טלי מזרחיראש צוות 03-9066-653talim@ariel.ac.il
גב' ג'וליאנה זוהררכזת סטודנטים 03-9066-653Julianaz@ariel.ac.il
גב' יוליה חליאנדרהרכזת סטודנטים 03-9066-653yuliast@ariel.ac.il
גב' הדס ארנרייךרכזת סטודנטים 03-9066-653hadaser@ariel.ac.il
גב' לנה אנטרופוברכזת סטודנטים 03-9066-653lenal@ariel.ac.il
גב' שובל אליזוברכזת סטודנטים 03-9066-653shovalel@ariel.ac.il
גב' נעמי עקיבאמזכירת המחלקה 03-9066-653neomia@ariel.ac.il
מר סרגיי פרוחורץטכנאי המחלקה להנדסה אזרחיתsergeyp@ariel.ac.il
פרופ' יעקב איסחקובסגל בכיר 03-9066-282yizhak@ariel.ac.il
פרופ' יעקב בלוךסגל בכיר 03-9066-255jbloch@ariel.ac.il
פרופ' יורי ריבקובסגל בכיר 03-9066-327
פרופ' רבקה גילתסגל בכיר 03-9066-255rgilat@ariel.ac.il
פרופ' אורי קומורניקסגל בכיר 03-9371-435urikm@ariel.ac.il
ד"ר איתן גולדשמידטסגל בכיר 03-9371-435
054-7878-412
eytango@ariel.ac.il
ד"ר אבשלום גנץסגל בכיר 03-9066-626aganz@ariel.ac.il
ד"ר יבגניה גניןסגל בכיר 03-906-6255evgenyag@ariel.ac.il
ד"ר ארקדי בריוזקיןסגל בכיר 03-9371-435arcadyb@ariel.ac.il
ד"ר בוריס בלוסטוצקיסגל בכיר 03-9066-158bx@ariel.ac.il
ד"ר מיכאל זקסגל בכיר
ד"ר בני לבסגל בכיר 03-9371-435benilew@ariel.ac.il
ד"ר אפרים איליהסגל בכיר 03-914-3073efraime@ariel.ac.il
ד"ר משה דניאליסגל בכיר 03-9066-536madanieli@ariel.ac.il
ד"ר סבטלנה פושקרסגל בכיר 03-9066-410svetlanap@ariel.ac.il