ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
הפקולטה להנדסה
המחלקה להנדסה אזרחית
פרופ' מתי אדןראש המחלקה 48...03-91לחץ להצגהmattiad@....ilלחץ להצגה
ד"ר יניב קנופסגן ראש המחלקה 33...03-64לחץ להצגהyanivkn@....ilלחץ להצגה
גב' טלי מזרחיראש צוות 53...03-90לחץ להצגהtalim@...lלחץ להצגה
גב' ג'וליאנה זוהררכזת סטודנטים 53...03-90לחץ להצגהJulianaz@...c.ilלחץ להצגה
גב' יוליה חליאנדרהרכזת סטודנטים 53...03-90לחץ להצגהyuliast@....ilלחץ להצגה
גב' הדס ארנרייךרכזת סטודנטים 53...03-90לחץ להצגהhadaser@....ilלחץ להצגה
גב' לנה אנטרופוברכזת סטודנטים 53...03-90לחץ להצגהlenal@...lלחץ להצגה
גב' שובל אליזוברכזת סטודנטים 53...03-90לחץ להצגהshovalel@...c.ilלחץ להצגה
גב' נעמי עקיבאמזכירת המחלקה 53...03-90לחץ להצגהneomia@...ilלחץ להצגה
מר סרגיי פרוחורץטכנאי המחלקה להנדסה אזרחיתsergeyp@....ilלחץ להצגה
פרופ' יעקב איסחקובסגל בכיר 82...03-90לחץ להצגהyizhak@...ilלחץ להצגה
פרופ' יעקב בלוךסגל בכיר 55...03-90לחץ להצגהjbloch@...ilלחץ להצגה
פרופ' יורי ריבקובסגל בכיר 27...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
פרופ' אורי קומורניקסגל בכיר 35...03-93לחץ להצגהurikm@...lלחץ להצגה
פרופ' רבקה גילתסגל בכיר 55...03-90לחץ להצגהrgilat@...ilלחץ להצגה
ד"ר איתן גולדשמידטסגל בכיר 35...03-93לחץ להצגה
12...054-78לחץ להצגה
eytango@....ilלחץ להצגה
ד"ר אבשלום גנץסגל בכיר 26...03-90לחץ להצגהaganz@...lלחץ להצגה
ד"ר יבגניה גניןסגל בכיר 55...03-90לחץ להצגהevgenyag@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר ארקדי בריוזקיןסגל בכיר 35...03-93לחץ להצגהarcadyb@....ilלחץ להצגה
ד"ר מיכאל זקסגל בכירלחץ להצגה
ד"ר בוריס בלוסטוצקיסגל בכיר 58...03-90לחץ להצגהbx@...לחץ להצגה
ד"ר בני לבסגל בכיר 35...03-93לחץ להצגהbenilew@....ilלחץ להצגה
ד"ר אפרים איליהסגל בכיר 73...03-91לחץ להצגהefraime@....ilלחץ להצגה
ד"ר משה דניאליסגל בכיר 36...03-90לחץ להצגהmadanieli@...ac.ilלחץ להצגה
ד"ר סבטלנה פושקרסגל בכיר 10...03-90לחץ להצגהsvetlanap@...ac.ilלחץ להצגה