תוכנית לימודים ניהול הבניה

 • שינוי במסלול הלימוד, מחייב את הסטודנט ללמוד עפ"י תוכנית הלימודים של המסלול.
 • בעקבות דרישת הועדה המייעצת לרשם המהנדסים, קבלה למסלול מחייבת לימוד של מקצועות ליבה המוגדרות במסלול, גם אם ניתן בהם פטור על סמך לימודי הנדסאים ו/או לימודים קודמים.

  להלן מקצועות הליבה הרלוונטים:

  מסלול מבנים: אין שינוי.

  מסלול ניהול הבניה: שיטות ביצוע בבניה, ניהול התכנון והביצוע.

  מסלול תחבורה: מבוא להנדסת תחבורה.

  מסלול מדידות וגיאו-אינפורמציה: מבוא לתורת המדידה.

ניהול הבניה

*קורסי הקדם לפרויקט גמר במסלול ניהול:

הנדסה תיאורית וגרפיקה הנדסית

חומרים הנדסיים

כלכלה הנדסית

מבוא לתורת המדידה

תורת החוזק 1

חומרי בניה

סטטיקת מבנים 1

מבני בטון 1

מבני פלדה 1

בטון דרוך

גיאומכניקה

ניהול התכנון והביצוע

ניהול בטיחות למהנדסים

שרטוט ותכנון באמצעות מחשב

פטור מאנגלית אקדמית.

 במקביל לפרויקט (שנה ד'):

אנגלית למהנדסים

שיטות ביצוע בבניה

בטיחות מבנים ובטיחות בעבודה

 תכנון ניהול ובקרה של פרויקטי בניה

ייזום ובדיקת כדאיות

מיכון ואוטומציה בבניה

*מעבר לרשימה הנ"ל, יש לעבור את כל הקורסים משנים א'+ב' על מנת להירשם לפרויקט גמר.

 ** לגבי יתר הקורסים שלא מופיעים ברשימה משנה ג' – יוכל להירשם לקורס במקביל לפרויקט, רק במידה ונבחן לפחות במועד אחד בקורס (ונכשל).

 *** מקרים מיוחדים שבהם הסטודנט רשום ל"מועד נוסף" במקביל לפרויקט, מרשימת הקורסים שלמעלה – הבקשה תובא להחלטת יו"ר ועדת ההוראה