תוכנית לימוד לסטודנטים המשלימים מהנדסאים למהנדס עד לתשע"ט

 • שינוי במסלול הלימוד, מחייב את הסטודנט ללמוד עפ"י תוכנית הלימודים של המסלול.
 • הנדסאי שעבר למסלול אחר, לא ילמד על פי תוכנית הלימודים של הנדסאי אלא על פי תוכנית הלימודים של המסלול.
 •  בעקבות דרישת הועדה המייעצת לרשם המהנדסים, קבלה למסלול מחייבת לימוד של מקצועות ליבה המוגדרות במסלול, גם אם ניתן בהם פטור על סמך לימודי הנדסאים ו/או לימודים קודמים.

  להלן מקצועות הליבה הרלוונטים:

   מסלול מבנים: אין שינוי.

  מסלול ניהול הבניה: שיטות ביצוע בבניה, ניהול התכנון והביצוע.

  מסלול תחבורה: מבוא להנדסת תחבורה.

  מסלול מדידות וגיאו-אינפורמציה: מבוא לתורת המדידה.

פטורים להנדסאים מוסמכים 

הנדסאי בנין בעלי דיפלומה בלבד רשאים להגיש בקשה לפטורים ע"ס לימודיהם (ניתן לצבור עד 22.5 נ"ז פטור מתוכנית הלימודים).

להלן רשימת הקורסים בהם ניתן לקבל פטור על סמך לימודים קודמים:

קורס אקדמי

ע"ס לימודי קורס בי"ס להנדסאים

הנדסה תיאורית וגרפיקה הנדסית

שרטוט אדריכלי ופרטי בנין

שרטוט קונסטרוקציות

שרטוט טכני והנדסה תיאורית

אנגלית טכנית

אנגלית טכנית

ניהול התכנון והביצוע (במסלול ניהול הפטור לא יאושר)

ארגון וניהול הבניה

שיטות ביצוע בבניה (במסלול ניהול הפטור לא יאושר)

תורת הבניה והמבנים

מבוא לתורת המדידה (במסלול מדידות וגיאו-אינפורמציה הפטור לא יאושר)

גיאודזיה

חומרי בניה

חומרי בניין

מבוא להנדסת תחבורה (במסלול הנדסת תחבורה הפטור לא יאושר)

עבודות כבישים ותשתית ופיקוח /

הנדסת דרכים

מורשת

קבלה ע"ס ההנדסאי

 
 • הפטורים מותנים בציון 80 במבחן המה"ט (ציון סופי, במידה ואין ציון של מה"ט בקורס הספציפי -הפטור ייבדק לפי ציון פנימי).
 • אם לא יקבל הסטודנט פטור במקצועות אלו יהיה חייב ללמוד אותם ולסיימם בהצלחה. 
 • על הסטודנט להגיש דיפלומה מקורית וגיליון ציונים למחלקה ביחד עם טופס בקשת פטורים על סמך לימודי הנדסאים.
 • בנוסף, הנדסאי מדופלם מכל תחום זכאי לפטור בהיקף של 4 נ"ז בלימודי מורשת ישראל.
 • הנדסאי מתחום אחר – הזכאות לפטור מקורסים תיבדק ע"י המחלקה.

 

הנדסאים עד תש"ף

קורסי בחירה

 סטודנט במסלול הנדסת מבנים לבעלי תעודת הנדסאי נדרש ל 3 קורסי בחירה וסמינר אחד במסגרת חובותיו לתואר במחלקה.

כל סמסטר יפתחו קורסי בחירה שונים מתוך הרשימה.

רשימת קורסי בחירה

סמינרים

יש ללמוד סמינר אחד בשנה האחרונה ללימודים:

שם הסמינר

דרישות קדם

הרצ'

ש"ס

נ"ז

סמינר במבנים

רמת פטור באנגלית

2

2

2

סמינר בניהול הבניה

כלכלה הנדסית, ניהול התכנון והביצוע, רמת פטור באנגלית

2

2

2

סמינר בגשרים

רמת פטור באנגלית

2

2

2

סמינר בשיטות מתקדמות לשיפור תגובת מבנים לעומסים דינמיים

דינמיקת מבנים, רמת פטור באנגלית

2

2

2

סמינר בגיאוטכניקה

גיאומכניקה, רמת פטור באנגלית

2

2

2

סדנא בהיבטים מעשיים של תכן ובניית מבנים באיזורים סיסמיים

בטון דרוך, עיקרי תכן מבנים, דינמיקת מבנים, מבנים מרחביים,  רמת פטור באנגלית

2

2

2

סטודנט ירשם לפרויקט רק במידה וקיבל ציון עובר בקורסים הבאים:

שנה א'*            מכניקה הנדסית

                        הנדסה תיאורית וגרפיקה הנדסית

                        מבוא לתכנות

שנה ב'*            חומרים הנדסיים

                        כלכלה הנדסית

                        תורת המדידה

                        תורת החוזק 1

                        משוואות דיפרנציאליות

                        חומרי בניה

                        סטטיקת מבנים 1

                        תורת החוזק 2

שנה ג'**              מבני בטון 1

                        סטטיקת מבנים 2

                        מעבדה הנדסית

                        מבני בטון 2

                        מבני פלדה 1

                        עיקרי תכן מבנים

                        בטון דרוך

                        גיאומכניקה

                        ניהול התכנון והביצוע

                        אנגלית למהנדסים (ניתן להירשם גם במקביל לפרויקט)

                        שרטוט ותכנון באמצעות מחשב

                         וכן פטור מאנגלית אקדמית

הרישום לקורסים הבאים יבוצע במקביל: 
לפרויקט חלק א'
  

                       שיטות מחשב באנליזת מבנים
                        בנית המהנדס
                        דינמיקת מבנים
                        הנדסת ביסוס
                        מבני פלדה 2
                        מבנים מרחביים

לפרויקט חלק ב'

                        שיטות מחשב באנליזת מבנים
                        הנדסת ביסוס

                        תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה 

* מעבר לרשימה הנ"ל, יש לעבור את כל הקורסים משנים א'+ב' על מנת להירשם לפרויקט גמר.

 ** לגבי יתר הקורסים שלא מופיעים ברשימה משנה ג' – יוכל להירשם לקורס במקביל לפרויקט, רק במידה ונבחן לפחות במועד אחד בקורס (ונכשל).

 *** מקרים מיוחדים שבהם הסטודנט רשום ל"מועד נוסף" במקביל לפרויקט, מרשימת הקורסים שלמעלה – הבקשה תובא להחלטת יו"ר ועדת ההוראה