תנאי הקבלה בהנדסה אזרחית- תשפ"א

רישום ללימודים

 

לקראת תואר: B.SC

משך שנות לימוד: 4 שנים.     

  • מסלולים, החל משנה ב': מבנים, ניהול הבנייה, תחבורה וגאו-אינפורמציה (ישנה הגבלה במספר הסטודנטים בכל מסלול).
  • הציון לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב, המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי- 550 לפחות (כמותי/רב תחומי).
  • סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.
  • זכאות לבגרות ו- 4 יח"ל באנגלית בציון עובר הינם תנאי קבלה הכרחיים.

דרישות סף בבגרות

מקצוע

יח"ל

ציון

מכינות השלמה/ מבחני כניסה- טרום הלימודים

מתמטיקה

4

80

ציון נמוך מהנדרש מחייב במכינת השלמה במתמטיקה.

בעלי 3 יח"ל במתמטיקה- נדרשים למכינה ייעודית (למעט בעלי ציון כמותי של 120 לפחות בפסיכומטרי ועמידה בציון קבלה משולב– יידרשו במכינת השלמה במתמטיקה).

הנדסאי נדרש במכינת השלמה במתמטיקה.

5

70

אנגלית

4

70

ציון נמוך מהנדרש מחייב במכינת השלמה באנגלית

5

65

פיזיקה

5

70

 חוסר בגרות בפיזיקה- מחייב במכינת השלמה בפיזיקה.

5 יח"ל בבגרות בפיזיקה בציון נמוך מ-70- חייב במכינת השלמה בפיזיקה.

הנדסאי נדרש במכינת השלמה בפיזיקה.

מכינות רענון- מיועדות למי שעמד בדרישות המתמטיקה והפיזיקה כפי שנקבעו, ועברו מעל 6 שנים מסיום לימודי הבגרות/הנדסאים.

מכינות השלמה/רענון/ מבחן כניסה- יש לסיים בממוצע 85 וציון מינימום של 82 לפחות בכל מקצוע.

תנאי קבלה

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

 · מכינות השלמה בהתאם לדרישות הסף.

· ציון פסיכומטרי 550 לפחות בשקלול הכמותי או הרב תחומי- הגבוה מבין השניים.

98

650

 650

סכם הנדסי

600

נוסחא לחישוב הסכם: (ציון בגרות במתמטיקה* מספר יח"ל)+ (ציון בגרות בפיזיקה* מספר יח"ל)+ (תת ציון כמותי בפסיכומטרי*3)/ 1.8

לא ניתן לחשב סכם הנדסי עם 3 יח"ל במתמטיקה.

  הנדסאי

בניין 

 (הנדסאי מתחום אחר יעבור לאישור ראש המחלקה)

הנדסאי מדופלם- 

ממוצע ציונים חיצונים 90 לפחות

לא כולל פרויקט + הצגת דיפלומה

חובת מכינות השלמה בפיזיקה ומתמטיקה

· הנדסאי בשנתו האחרונה ללימודים בביה"ס להנדסאים יתקבל "על תנאי" על סמך:

2-3 ציוני מה"ט בממוצע 90 וממוצע 90 בציונים הפנימיים. (קבלה על סמך שני ציוני מה"ט, תחייב את המועמד להציג ממוצע מה"ט סופי 90 עד תחילת שנת הלימודים).

· חובת מכינות השלמה בפיזיקה ומתמטיקה.

בעלי בגרות חו"ל

פסיכומטרי 650

*שווה ערך בגרות ממשרד החינוך

*מבחן יע"ל בציון 105 לפחות

*מכינות השלמה יינתנו בהתאם לצורך.

ממוצע

מכינה ייעודית

 

 סיום המכינה בממוצע 90 לפחות (מתממטיקה+ פיזיקה)

וציון 85 לפחות בכל אחד מהמקצועות.

אנגלית לא ייחשב בממוצע אך נדרש ציון 70 לפחות. 

זכאות לבגרות/דיפלומת הנדסאים  

לימודים אקדמיים קודמים

לימודים אקדמיים קודמים מתחומי המדעים – צבירה של 40 נ"ז לפחות בממוצע 85 ומעלה.

לימודים קודמים מתחום שאינו מדעים יעבור לשיקול דעת רמ"ח ודרישה למכינות השלמה במתמטיקה/ פיזיקה.

בקשות לפטור על סמך לימודים קודמים תתאפשר רק למי שהצהיר על לימודים קודמים במעמד הקבלה.

פטורים ידונו בהמשך במחלקה לאחר הגשת בקשה יזומה.

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל בציון 105 לפחות, תהיה עבור מועמדים שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו איננה עברית, ו/או שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.