תנאי הקבלה בהנדסה אזרחית- תש"ף

רישום ללימודים

 

לקראת תואר: B.SC

משך שנות לימוד: 4 שנים.     

מסלולים, החל משנה ב': מבנים, ניהול הבנייה, תחבורה וגאו-אינפורמציה (ישנה הגבלה במספר הסטודנטים בכל מסלול).

הציון לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב, המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי- 550 לפחות (כמותי/רב תחומי).

סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.

4 יח"ל באנגלית בציון עובר הינו תנאי קבלה הכרחי.

דרישות סף בבגרות

מקצוע

יח"ל

ציון

מכינות השלמה/ מבחני כניסה- טרום הלימודים

מתמטיקה

4

80

ציון נמוך מהנדרש מחייב במכינת השלמה במתמטיקה.

בעלי 3 יח"ל במתמטיקה- נדרשים למכינה ייעודית (למעט בעלי ציון כמותי של 120 לפחות בפסיכומטרי ועמידה בציון קבלה משולב– יידרשו במכינת השלמה במתמטיקה).

הנדסאי נדרש במכינת השלמה במתמטיקה.

5

70

אנגלית

4

70

ציון נמוך מהנדרש מחייב במכינת השלמה באנגלית

5

65

פיזיקה

5

70

 חוסר בגרות בפיזיקה- מחייב במכינת השלמה בפיזיקה.

5 יח"ל בבגרות בפיזיקה בציון נמוך מ-70- חייב במכינת השלמה בפיזיקה.

הנדסאי נדרש במכינת השלמה בפיזיקה.

מכינות רענון- מיועדות למי שעמד בדרישות המתמטיקה והפיזיקה כפי שנקבעו, ועברו מעל 6 שנים מסיום לימודי הבגרות/הנדסאים.

מכינות השלמה/רענון/ מבחן כניסה- יש לסיים בממוצע 85 וציון מינימום של 82 לפחות בכל מקצוע.

תנאי קבלה

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

בגרות בלבד+ מבחני כניסה

נתון לשיקול וועדת הקבלה בלבד!

ממוצע 105 לפחות

*הקבלה תחייב מעבר מבחני כניסה במתמטיקה ופיזיקה בציון ממוצע 85 וציון מינימום של 82 לפחות בכל מקצוע.

*מכינות השלמה במתמטיקה ופיזיקה בהתאם לדרישות הסף.

*מבחני כניסה הינן הבחינות של סיום המכינות, ויינתנו לכל מי שהתקבל ללא מכינת השלמה/רענון.

*מבחן יע"ל בציון 105 לפחות למי שסיים תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית.

ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

 · מכינות השלמה בהתאם לדרישות הסף.

· ציון פסיכומטרי 550 לפחות בשקלול הכמותי או הרב תחומי- הגבוה מבין השניים.

94

630

 630

 

 הנדסאי

בניין 

 (הנדסאי מתחום אחר יעבור לאישור ראש המחלקה)

ממוצע ציונים חיצונים 88 לפחות

לא כולל פרויקט + הצגת דיפלומה

· הנדסאי בשנתו האחרונה ללימודים בביה"ס להנדסאים יתקבל "על תנאי" על סמך:

2-3 ציוני מה"ט בציון 88 כל אחד וממוצע 88 בציונים פנימיים. (קבלה על סמך שני ציוני מה"ט, תחייב את המועמד להציג ציון מה"ט 88 נוסף עד תחילת שנת הלימודים).

· חובת מכינות השלמה בפיזיקה ומתמטיקה.

ממוצע נמוך מ-88

 מכינה ייעודית

הנדסאי מדופלם מתחום אחר,

נדרש בממוצע של 90 לפחות ללא פרויקט.

(הנדסאי מתחום אחר יעבור לאישור רמ"ח)

· מתקבלים לתוכנית מלאה+ קבלת פטורים בהתאם לתחום.

· חובת מכינות השלמה במתמטיקה ופיזיקה

· ממוצע מה"ט נמוך מ- 90 יופנו למכינה ייעודית.

בעלי בגרות חו"ל

פסיכומטרי 630

*שווה ערך בגרות ממשרד החינוך

*מבחן יע"ל בציון 105 לפחות

*מכינות השלמה יינתנו בהתאם לצורך.

ממוצע

מכינה ייעודית

 

 סיום המכינה בממוצע 90 לפחות (מתממטיקה+ פיזיקה)

וציון 85 לפחות בכל אחד מהמקצועות.

אנגלית לא ייחשב בממוצע אך נדרש ציון 70 לפחות. 

זכאות לבגרות/דיפלומת הנדסאים  

לימודים אקדמיים קודמים

לימודים אקדמיים קודמים מתחומי המדעים – צבירה של 40 נ"ז לפחות בממוצע 85 ומעלה.

לימודים קודמים מתחום שאינו מדעים יעבור לשיקול דעת רמ"ח ודרישה למכינות השלמה במתמטיקה/ פיזיקה.

בקשות לפטור על סמך לימודים קודמים תתאפשר רק למי שהצהיר על לימודים קודמים במעמד הקבלה.

פטורים ידונו בהמשך במחלקה לאחר הגשת בקשה יזומה.

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל בציון 105 לפחות, תהיה עבור מועמדים שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו איננה עברית, ו/או שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.