תנאי הקבלה בהנדסה אזרחית- תשפ"א

close up view of businessman typing on laptop indoors
רישום ללימודים

 

לקראת תואר: B.SC

משך שנות לימוד: 4 שנים.     

  • מסלולים, החל משנה ב': מבנים, ניהול הבנייה, תחבורה מדידות וגאו-אינפורמציה (ישנה הגבלה במספר הסטודנטים בכל מסלול).
  • הציון לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב, המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי- 550 לפחות (כמותי/רב תחומי).
  • סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.
  • זכאות לבגרות ו- 4 יח"ל באנגלית בציון עובר הינם תנאי קבלה הכרחיים.

דרישות סף בבגרות

מקצוע

יח"ל

ציון

מכינות השלמה/ מבחני כניסה- טרום הלימודים

מתמטיקה

4

80

ציון נמוך מהנדרש מחייב במכינת השלמה במתמטיקה.

בעלי 3 יח"ל במתמטיקה- נדרשים למכינה ייעודית (למעט בעלי ציון כמותי של 120 לפחות בפסיכומטרי ועמידה בציון קבלה משולב– יידרשו במכינת השלמה במתמטיקה).

הנדסאי נדרש במכינת השלמה במתמטיקה.

5

70

אנגלית

4

70

ציון נמוך מהנדרש מחייב במכינת השלמה באנגלית

5

65

פיזיקה

5

70

 חוסר בגרות בפיזיקה- מחייב במכינת השלמה בפיזיקה.

5 יח"ל בבגרות בפיזיקה בציון נמוך מ-70- חייב במכינת השלמה בפיזיקה.

הנדסאי נדרש במכינת השלמה בפיזיקה.

מכינות רענון- מיועדות למי שעמד בדרישות המתמטיקה והפיזיקה כפי שנקבעו, ועברו מעל 6 שנים מסיום לימודי הבגרות/הנדסאים.

מכינות השלמה/רענון/ מבחן כניסה- יש לסיים בממוצע 85 וציון מינימום של 82 לפחות בכל מקצוע.

תנאי קבלה

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

בגרות בלבד

ממוצע בגרות 105 ומבחני כניסה במתמטיקה ופיזיקה בממוצע 85 וציון 82 לפחות בכל מקצוע

. מכינות השלמה בהתאם לצורך

. מבחן יעל 105 לחייבים

ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

 · מכינות השלמה בהתאם לדרישות הסף

· ציון פסיכומטרי 550 לפחות בשקלול הכמותי או הרב תחומי- הגבוה מבין השניים.

98

650

 650

סכם הנדסי

600

נוסחה לחישוב הסכם: (ציון בגרות במתמטיקה* מספר יח"ל)+ (ציון בגרות בפיזיקה* מספר יח"ל)+ (תת ציון כמותי בפסיכומטרי*3)/ 1.8

לא ניתן לחשב סכם הנדסי עם 3 יח"ל במתמטיקה.

  הנדסאי

בניין 

 (הנדסאי מתחום אחר יעבור לאישור ראש המחלקה)

הנדסאי מדופלם- 

ממוצע ציונים חיצונים 90 לפחות

לא כולל פרויקט + הצגת דיפלומה

חובת מכינות השלמה בפיזיקה ומתמטיקה

· הנדסאי בשנתו האחרונה ללימודים בביה"ס להנדסאים יתקבל "על תנאי" על סמך:

2-3 ציוני מה"ט בממוצע 90 וממוצע 90 בציונים הפנימיים. (קבלה על סמך שני ציוני מה"ט, תחייב את המועמד להציג ממוצע מה"ט סופי 90 עד תחילת שנת הלימודים).

· חובת מכינות השלמה בפיזיקה ומתמטיקה.

בעלי בגרות חו"ל

פסיכומטרי 650

*שווה ערך בגרות ממשרד החינוך

*מבחן יע"ל בציון 105 לפחות

*מכינות השלמה יינתנו בהתאם לצורך.

ממוצע

מכינה ייעודית

 

 סיום המכינה בממוצע 90 לפחות (מתמטיקה+ פיזיקה)

וציון 85 לפחות בכל אחד מהמקצועות.

אנגלית לא ייחשב בממוצע אך נדרש ציון 70 לפחות. 

זכאות לבגרות/דיפלומת הנדסאים  

לימודים אקדמיים קודמים

לימודים אקדמיים קודמים מתחומי המדעים – צבירה של 40 נ"ז לפחות בממוצע 85 ומעלה.

לימודים קודמים מתחום שאינו מדעים יעבור לשיקול דעת רמ"ח ודרישה למכינות השלמה במתמטיקה/ פיזיקה.

בקשות לפטור על סמך לימודים קודמים תתאפשר רק למי שהצהיר על לימודים קודמים במעמד הקבלה.

פטורים ידונו בהמשך במחלקה לאחר הגשת בקשה יזומה.

קבלה חריגה– המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה, במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל"ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל בציון 105 לפחות, תהיה עבור מועמדים שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו איננה עברית, ו/או שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.