מועדים נוספים / מיוחדים – המחלקה להנדסה אזרחית

מועדים נוספים / מיוחדים – המחלקה להנדסה אזרחית

 

שימו לב, מועדים נוספים/מיוחדים – מטופלים ע"י מדור מעמד הסטודנט ולא ע"י המחלקה.

מהו מועד נוסף?

במקרה בו סטודנט לא התייצב לבחינה (מועד א' או ב') בשל סיבה הנחשבת מוצדקת עפ"י תקנון הבחינות, באפשרותו להגיש בקשה לקבלת מועד נוסף עבור אותו קורס.

מועד בחינה נוסף מתקיים בתקופת הבחינות הסדירה. הסטודנט ישובץ לבחינה יחד עם תלמידי קורס סדיר המתקיים בסמסטר/שנ"ל הבאים.

כללי הזכאות המפורטים לקבלת מועד נוסף מפורסמים באתר מדור מעמד הסטודנט.

מהו מועד מיוחד?

במקרה בו סטודנט לא התייצב לבחינה (מועד א' או ב') בשל שירות מילואים, באפשרותו להגיש בקשה לקבלת מועד מיוחד עבור אותו קורס.

מועד בחינה מיוחד מתקיים בתקופה ייעודית המוגדרת לכך.

כללי הזכאות המפורטים לקבלת מועד מיוחד מפורסמים באתר מדור מעמד הסטודנט.

אופן ההגשה

הגשת הבקשה למועד נוסף/ מיוחד מתבצעת באמצעות מערכת מידע אישי ◄ אפשרויות נוספות ◄ בקשות וערעורים ◄ בחירת הפורום המתאים.

במידה ויש צורך בצירוף מסמכים, ניתן להוסיפם באופן מקוון או באמצעות פקס במספר: 03-9765746 ☎.

הגשת הבקשות מתבצעת אך ורק בחלונות הזמן שנקבעו מראש לפורומים השונים – אנא היו ערים לתאריכים!

תשובת המדור

תשובת המדור תישלח לסטודנט למערכת המידע האישי לתיבה בה הגיש את הבקשה.

אם אושר לסטודנט מועד מיוחד, תאריך הבחינה יפורסם מספר שבועות לפני המועד באתר האוניברסיטה בהודעות רצות.

שימו לב! באחריות הסטודנט לעקוב אחר קבלת התשובה ממדור מעמד הסטודנט ולקרוא את התשובה במלואה!

ויתור או דחיית שיבוץ מועד נוסף/מיוחד

סטודנט אשר פנה בתקופת ההגשה ואושר לו מועד בחינה נוסף / מיוחד, יוכל לפנות בפורום "ויתור על מועד נוסף / מיוחד או דחיית שיבוץ מועד נוסף", בחלון הזמן שיפתח עבורו, במקרים הבאים:

    ♦ בקשה להמרת המועד המיוחד במועד נוסף.

    ♦ בקשה לשינוי השיבוץ של המועד הנוסף לסמסטר אחר מזה אליו שובץ.

    ♦ בקשה לשינוי השיבוץ של המועד הנוסף ממועד א' למועד ב' של הבחינה.

    ♦ בקשה לוותר על הזכות להיבחן במועד נוסף/מיוחד בכלל.

שימו לב!

סטודנט שייעדר ממועד בחינה נוסף או מיוחד בלי שביטל השתתפות מראש כנדרש, יחויב בתשלום דמי טיפול עפ"י התעריף המפורסם בתקנון שכ"ל.

סטודנט אשר חויב בתשלום רשאי לערער על החיוב בפורום המיועד לכך, בחלון הזמן שייפתח עבור פורום זה.

הגשת ערעור על החלטת מדור מעמד הסטודנט

פורום "ערעור לוועדת חריגים מדור מעמד הסטודנט" מיועד להגשת ערעור על החלטות המדור ולטיפול במקרים חריגים.

ניתן להגיש בפורום זה בקשות גם על קורסים שנלמדו בסמסטרים קודמים. לגבי כל קורס תוגש בקשה בנפרד.

הגשת בקשה לוועדת חריגים כרוכה בתשלום דמי טיפול בסך 70 ₪.

במקרים מסוימים יוחזר סכום זה לסטודנט, עפ"י שיקול הדעת של חברי הוועדה.

החלטת הוועדה הינה סופית. לא ניתן לערער על החלטת הוועדה.

למידע נוסף על מועדים נוספים/ מיוחדים, מי זכאי, תאריכי הגשה וכו' ניתן להיכנס לאתר מדור מעמד הסטודנט.