ערעורים ותיקוני ציונים – המחלקה להנדסה אזרחית

ערעורים ותיקוני ציונים – המחלקה להנדסה אזרחית

 

ערעורים ותיקוני ציון מטופלים ע"י המרצה באופן מקוון בלבד.

את הערעור יש להגיש לא יאוחר מ-21 יום ממועד קבלת הציון, באמצעות מערכת מידע אישי ◄ ציונים ◄ הגש ערעור.

לפני שהערעור מתקבל הוא עובר את השלבים הבאים:

    ♦ הוגש – הערעור ממתין לבדיקת המרצה.

    ♦ הועבר לוועדה – הועבר לאישור רמ"ח.

    ♦ התקבל / נדחה – תשובת הערעור נשלחת לסטודנט במידע האישי.

שימו לב! לצוות המנהלי במחלקה אין נגיעה לתהליך הזנת הציונים.