אישור לרשם המהנדסים – המחלקה להנדסה אזרחית

אישור לרשם המהנדסים – המחלקה להנדסה אזרחית

לאחר קבלת אישור הזכאות, עליכם לפנות אל המחלקה באמצעות מערכת הפניות ולבקש מכתב לרשם המהנדסים הכולל את ציוני קורסי הליבה והפרויקט.

יש לציין בבקשה את הפרטים הבאים:

   ♦ שם הפרויקט (לדוגמה: בניין מגורים בן שמונה קומות).

   ♦ העיר בה נעשה הפרויקט.

   ♦ שם המנחה.

   ♦ ציון סופי בפרויקט.

לאחר הנפקת האישור לרשם המהנדסים המכתב יועבר אליכם באמצעות המייל וכן בדואר.