בניית מערכת שעות – המחלקה להנדסה אזרחית

בניית מערכת שעות – המחלקה להנדסה אזרחית

רישום לקורסים ובניית מערכת שעות מתבצעים באופן מקוון, באמצעות מערכת המידע האישי.

  • ישנם מסלולים שונים במחלקה להנדסה אזרחית, המסלולים הנם: הנדסת מבנים, ניהול הבניה, תחבורה ומדידות וגיאו-אינפורמציה. החלוקה למסלולים השונים מתבצעת במהלך שנה ב' בסמסטר א' או ב'. ישנה הגבלה במספרי הסטודנטים לכל מסלול. החלוקה אליהם תתבצע בהתאם לעדיפות הסטודנט, בכפוף למספר המקומות במסלול והחלטת המחלקה.

  • עליכם לבחור ולהירשם לקורסים בסמסטר א' וסמסטר ב' בהתאם לתכנית הלימודים.
  • שימו לב, סטודנטים שלא יעברו קורסי קדם בסמסטר א' לא יוכלו להמשיך בקורסי המשך בסמסטר ב'. לכן, יתכנו שינויים במערכת שעות בתקופת השינויים של סמסטר ב'.
  • על פי תוכנית הלימודים עליכם לצבור 12 נ"ז במורשת ישראל עד תום סיום הלימודים, ולהגיע לרמת פטור באנגלית עד תום שנה שנייה. החל מתשפ"א יש לצבור 8 נ"ז.
  • מסלול הנדסאים המשלימים למהנדסים- יש להציג דיפלומת הנדסאים עד תום שנת הלימודים הראשונה. מערכת השעות בנויה ללא קורסים עליהם ניתן לקבל פטור ע"ס הנדסאי, סטודנט שלא אמור לקבל פטור חייב לעבור את הקורס האקדמי בנוסף למערכת השעות. ניתן לראות את הקורסים במערכת שעות במסלול הרגיל.
  • קורסים הנפתחים בסמס' קיץ מיועדים למסלול עובדים או למתחילים בסמסטר אביב. יתר הקורסים מחולקים בסמסטר א ו-ב בהתאמה. פתיחה של קורסים נוספים בסמסטר קיץ – למשל, קורס חוזר לנכשלים, מתבצעת באופן דינמי ע"י המחלקה ואיננה ודאית. יש לקחת בחשבון כי קורסים יכולים להתבטל.

אנא זכרו כי על אף מאמצינו, מספר הנרשמים לכל קורס הוא מוגבל.

לתשומת לבכם!

המחלקה רשאית לשנות מועדי קורסים / שמות מרצים גם לאחר בניית המערכת, מחובת הסטודנט להוציא להדפסה מערכת מעודכנת בסמוך לתחילת הלימודים.

 להלן שיבוץ של הקורסים במערכת שעות לשנת תש"ף: