פטורים

פטורים – המחלקה להנדסה אזרחית

פטור על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי:

סטודנט המעוניין בהגשת בקשה לפטור על סמך לימודים קודמים ממוסד אחר/מהאוניברסיטה, נדרש לפתוח פניה ולצרף לפניה את הטפסים הבאים:

     ◊ טופס בקשה לפטורים  – ימולא ע"י הסטודנט:

       טופס בקשה לפטור ע"ס לימודים במוסד אחר

       טופס בקשה לפטור ע"ס לימודים באוניברסיטת אריאל

       טופס בקשה לפטור מקורסי בחירה

     ◊ גיליון ציונים מקורי וחתום מהמוסד בו למד.

     ◊ סילבוס מקורי וחתום על כל קורס עליו מעוניין להגיש בקשה לפטור.

פטור על סמך לימודי הנדסאי:

      סטודנט המעוניין בהגשת פטור על סמך לימודי הנדסאי נדרש:

     ◊ להציג דיפלומה מקורית

     ◊ גיליון ציונים חתום מהמוסד בו למד

       להלן רשימת הקורסים עליהם ניתן לקבל פטור רק עד לשנת תש"ף: (מותנים בציון 80 ומעלה בקורס המקביל בהנדסאים /מה"ט)

קורס אקדמי

ע"ס לימודי קורס בי"ס להנדסאים

הנדסה תיאורית וגרפיקה הנדסית

שרטוט אדריכלי ופרטי בנין

שרטוט קונסטרוקציות

שרטוט טכני והנדסה תיאורית

אנגלית טכנית

אנגלית טכנית

*ניהול התכנון והביצוע

ארגון וניהול הבניה

*שיטות ביצוע בבניה 

תורת הבניה והמבנים

*מבוא לתורת המדידה

גיאודזיה

חומרי בניה

חומרי בניין

*מבוא להנדסת תחבורה

עבודות כבישים ותשתית ופיקוח 

הנדסת דרכים

  • 4 נ"ז קורס מורשת ישראל (בקשה נפרדת למדור מעמד הסטודנט)
  • פטורים על קורסי ליבה במסלולים לא יאושרו- מסלול ניהול הבניה: לא יאושר פטור משיטות ביצוע וניהול התכנון והביצוע, במסלול הנדסת תחבורה: לא יאושר פטור ממבוא להנדסת תחבורה. במסלול מדידות וגאו-אינפורמציה: לא יאושר פטור ממבוא לתורת המדידה.


פטור מקורסי מורשת ישראל:

החל משנה"ל תשע"ה, בקשות לפטור מקורסי מורשת מטופלים ע"י מדור מעמד הסטודנט (גם עבור מסיימי מכינה והנדסאים).

אופן הגשת הבקשות:

הגשת הבקשות נעשית באמצעות מערכת המידע האישי ◄ אפשרויות נוספות ◄ בקשות וערעורים ◄ "פורום בקשת פטור מקורס מורשת".

יש לצרף לבקשה מסמכים לפי כללי האוניברסיטה המפורסמים באתר מדור מעמד הסטודנט.

החלטת המדור תישלח לסטודנט באמצעות מערכת המידע האישי בחלון הגשת הבקשה המקורית.

באחריות הסטודנט לעקוב אחר קבלת התשובה.

שימו לב! כל בקשה עוברת תהליך של בדיקה ובירורים. יש להתאזר בסבלנות עד לקבלת התשובה ממדור מעמד הסטודנט.