רישום/ביטול מועד ב' בבחינה

רישום / ביטול מועד ב' בבחינה

החל משנת הלימודים תשע"ה, חלה חובה על כל סטודנט המבקש להבחן במועד ב' להירשם לבחינה ללא קשר לתוצאות של מועד א' ( נכשל, לא נבחן, משפר ציון) באמצעות מערכת מידע אישי ◄ ציונים ◄ בקשה להיבחן.

הרישום למועד ב' יתבצע עד 5 ימים לפני מועד הבחינה (לא כולל יום הבחינה)!
את הרישום למועד ב' ניתן לבטל עד 5 ימים לפני הבחינה (לא כולל יום הבחינה)!

סטודנט שלא יירשם למועד ב' דרך מערכת המידע האישי, לא יופיע ברשימות אגף הבחינות ולא יוכל להיבחן!

שימו לב! סטודנט שנרשם למועד ב' ולא יתייצב למבחן מבלי שביטל את רישומו במערכת בזמן, יחויב בדמי טיפול כפי שייקבע מעת לעת.

סטודנט שחויב בתשלום, יהיה רשאי להגיש בקשה לזיכוי באמצעות: מערכת מידע אישי ◄ אפשרויות נוספות ◄ בקשות וערעורים◄ בפורום "ועדת חריגים- חיוב דמי טיפול עבור אי הגעה למועד ב'" בתקופות שיתפרסמו מעת לעת.

מידע יועבר אליכם במהלך הסמסטרים ע"י אגף הבחינות.