העשרה בתחום הביולוגיה

קורסי העשרה בביולוגיה

המחלקה מציעה לסטודנטים המצטיינים בכל מסלולי הלימוד במחלקה לכימיה (ממוצע שנה א' מעל 75), את האפשרות ללמוד קורסים נוספים בביולוגיה. התכנית מיועדת לסטודנטים המתעניינים בביולוגיה ובמדעי הכימיה. היא כוללת קורסים פרונטליים ומעבדות מהמחלקה לביולוגיה מולקולרית- סה"כ 14 נ"ז. תוספת זו נותנת כלים נוספים עבור סטודנטים המעוניינים לעשות קריירה בכימיה מדיצינאלית או בביוטק. בנוסף, התכנית נותנת יתרון לכל סטודנט המעוניין להמשיך ללימודים גבוהים בכל תחום המשיק לנושאים ביולוגיים.

הטבלה הנ"ל מציגה את הקורסים  שמתוכם ניתן לבחור 14 נ"ז. מועמדים לתכנית זו מתבקשים ליצור קשר עם מזכירות המחלקה בסיום לימודי שנה א' בתואר. קורסי הבחירה של התכנית ייבחרו ע"י המועמד בעזרתו של היועץ האקדמי.

אם ברצונך להשתתף בתכנית העשרה זו, הנך מתבקש/ת  ליצור קשר עם רכזת המחלקה, מרים בר-ניב. מרים תציג את בקשתך לוועדת ההוראה המחלקתית ותודיע לך על החלטתה למועמדותך.

בסיום התכנית, הסטודנטים שיעברו את התכנית בהצלחה, יקבלו תעודה רשמית מטעם המוסד, הנלווית לתעודת תואר ראשון.

wdt_IDמס' הקורסשם הקורסנקודות זכותשנהסמסטרדרישות קדם
1 7112030 מעבדה בביולוגיה של התא1.0אבמבוא לביולוגיה של התא
2 7120810 מבוא למיקרוביולוגיה3.0באמבוא לביולוגיה של התא
3 7130610 ביוסטטיסטיקה ותכנון ניסויים3.0בא+בחדו"א 1, חדו"א 2
4 7121610 גנטיקה4.0בבביוכימיה א'
5 מעבדה בביוכימיה2.0בא
6 מעבדה בביולוגיה מולקולרית2.0בב
7 7121210 מערכות מידע ויישומים בביואינפורמטיקה4.0גב
8 7130210 מבנים של מרמולקולות4.0גבביוכימיה א'
∑ = 23.0