וועדות המחלקה למדעי הכימיה

וועדת הוראה:

ראש הועדה: פרופ' פלביו גרינשפן

חברים בוועדה: פרופ' אלכס שפילמן וד"ר גיא פצ'ורניק

וועדת תואר שני:

ראש הועדה: פרופ' דן מירשטיין

חברים בועדה: פרופ' חיה קורנוויץ ופרופ' פלביו גרינשפן

וועדת מינוים מחלקתית:

פרופ' דן מירשטיין, פרופ' שמואל זילברג, פרופ' חיה קורנוויץפ

בעלי תפקידים נוספים:

ראש המחלקה: פרופ' חיה קורנוויץ

ראש התכנית לתואר שני: פרופ' דן מירשטיין

 אינטרנט מחלקתי: פרופ' פלביו גרינשפן

מהנדס המחלקה: ד"ר רמי קריגר

 תמ"ג: ד"ר ורד מרקס, ד"ר חנן טלר