חברי סגל

שעות קבלה

A04.0.08 בתאום מראש במייל hayak@ariel.ac.il א': 13:00-14:00 ד': 09:00-10:00
דף בית למרצה

פרופ' חיה קורנווייץ
ראש מחלקה

כימיה תיאורטית

שעות קבלה

A11.2.08 בתאום מראש במייל garyg@ariel.ac.il
דף בית למרצה

פרופ' גרי גלרמן

כימיה מדיצינאלית

שעות קבלה

בתאום מראש במייל shmuelz@ariel.ac.il
דף בית למרצה

פרופ' שמואל זילברג

כימיה תיאורטית

שעות קבלה

בתאום מראש במייל
דף בית למרצה

פרופ' מיכאל זיניגרד

כימיה של חומרים

שעות קבלה

בתאום מראש במייל danm@ariel.ac.il
דף בית למרצה

פרופ' דן מאירשטיין

כימיה אי-אורגנית

שעות קבלה

בתאום מראש במייל
דף בית למרצה

פרופ' לאוניד פצנקר

ספקטרוסקופיה של פלואורופורים

 

שעות קבלה

04.2.05 בתאום מראש במייל salex@ariel.ac.il א': 10:00-11:00
דף בית למרצה

פרופ' אלכסנדר שכטר

אלקטרוכימיה

שעות קבלה

בתאום מראש במייל szpilman@ariel.ac.il
דף בית למרצה

פרופ' אלכס שפילמן

כימיה אורגנית

שעות קבלה

בתאום מראש במייל
דף בית למרצה

ד"ר עדי אליהו

כימיה וארכיאולוגיה

שעות קבלה

04.02.19 בתאום מראש במייל flaviog@ariel.ac.il א': 13:00-14:00
דף בית למרצה

פרופ' פלביו גרינשפן

כימיה אורגנית, תרופתית וביואורגנית

שעות קבלה

בתאום מראש במייל
דף בית למרצה

ד"ר גיא פצורניק

ניקוי וגיבוש חלבונים ממברנליים

שעות קבלה

בתאום מראש במייל tomerzi@ariel.ac.il
דף בית למרצה

ד"ר תומר צדקי

כימיה אי-אורגנית

שעות קבלה

בתאום מראש במייל ?????@ariel.ac.il
דף בית למרצה

ד"ר אריה בורנשטין

כימיה פסיקלית – אלקטרוכימיה

שעות קבלה

בתאום מראש במייל ?????@ariel.ac.il
דף בית למרצה

פרופ' מינדי לוין

כימיה אורגנית וביואורגנית

שעות קבלה

בתאום מראש במייל
דף בית למרצה

פרופ' חיים כהן (אמריטוס)

כימיה אי-אורגנית ואנליטית

פרופ' שמעון שצמילר (אמריטוס)

 מהנדס המחלקה, עמיתי מחקר, מרצים מן החוץ ומתרגלים

מהנדס המחלקה

שעות קבלה: בתאום מראש במייל

ramik@ariel.ac.il

 

מרצה מין החוץ

חדר:  04-02-05 

שעות קבלה: בתאום מראש במייל

hanante@ariel.ac.il

מרצה מין החוץ

שעות קבלה: בתאום מראש במייל

saritcohen84@gmail.com

מרצה מין החוץ

שעות קבלה: בתאום מראש במייל

shnerb@gmail.com

מתרגלת

שעות קבלה: בתאום מראש במייל

alinase@ariel.ac.il

עמית מחקר בתחום התמ"ג

חדר: 05.00.05

שעות קבלה: בתאום מראש במייל

veredma@ariel.ac.il

 

 

מרצה מין החוץ

חדר:  04-02-05 

שעות קבלה: בתאום מראש במייל

olgakr@ariel.ac.il

מתרגלת

שעות קבלה: בתאום מראש במייל

tzeelat@ariel.ac.il

מתרגל

שעות קבלה: בתאום מראש במייל

lirazk@ariel.ac.il

מתרגל

שעות קבלה: בתאום מראש במייל

andriib@ariel.ac.il

מרצה מין החוץ

שעות קבלה: בתאום מראש במייל

tamar_tr@walla.com

מתרגלת

שעות קבלה: בתאום מראש במייל

alonabo@ariel.ac.il

מתרגל

שעות קבלה: בתאום מראש במייל

itayp@ariel.ac.il

מתרגל

שעות קבלה: בתאום מראש במייל

shmuelro@ariel.ac.il